Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - Februari 2018

 

A) Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

Keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh mesyuarat dijalankan

 

*Mesyuarat dijalankan 3 kali setahun

 

0

0

0

0

0

 

B) Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

66

100

0

0

66

2.

100% pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

73

100

0

0

73

3.

100% kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

190

100

0

0

190

4.

100% Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

93

100

0

0

93

5.

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat - 90% permohonan diluluskan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima / selepas mesyuarat Lembaga Iklan Ubat

435

95.19

22

4.81

457

 

 

 

 

C) Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

240

53.93

205

46.07

445

2.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

18

100

0

0

18

3.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1,076

100

0

0

1,076

4.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

98

100

0

0

98

5.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

26

100

0

0

26

Fail-fail muat turun: