Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - Ogos 2018

 

A) Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

Keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh mesyuarat dijalankan

 

*Mesyuarat dijalankan 3 kali setahun

 

35

100

0

0

35

 

B) Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

201

100

0

0

201

2.

100% pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

220

100

0

0

220

3.

100% kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

702

100

0

0

702

4.

100% Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

493

100

0

0

493

5.

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat - 90% permohonan diluluskan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima / selepas mesyuarat Lembaga Iklan Ubat

1,882

95.00

99

5.00

1,981

 

 

 

 

C) Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1,037

83.49

205

16.51

1,242

2.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

84

100

0

0

84

3.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

7,536

100

0

0

7,536

4.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1,057

100

0

0

1,057

5.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

81

100

0

0

81