Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - September 2017

 

A) Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 100 hari bekerja dari tarikh tutup penghantaran permohonan yang ditetapkan

 

*Mesyuarat dijalankan 3 kali setahun

 

14

100

0

0

14

 

B) Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

186

100

0

0

186

2.

100% pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

246

100

0

0

246

3.

100% kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

676

100

0

0

676

4.

100% Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

409

100

0

0

409

5.

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat - 90% permohonan diluluskan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima / selepas mesyuarat Lembaga Iklan Ubat

2,231

94.65

126

5.35

2,357

 

 

 

 

C) Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

813

94.98

43

5.02

856

2.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

108

100

0

0

108

3.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

6,427

56.58

4,932

43.42

11,359

4.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

981

92.29

82

7.71

1,063

5.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

370

100

0

0

370