Jumlah Pengurusan Aduan

Kategori statistik: 

Laporan ini menerangkan jumlah pengurusan aduan yang telah diselesaikan bagi tempoh tahun 2010- Jun 2012