Farmasi Komuniti di Malaysia

Kategori statistik: 

Farmasi Komuniti adalah Farmasi yang menyediakan perkhidmatan kaunseling dan membekal ubat-ubatan di premis oleh ahli Farmasi yang berlesen, mengikut keperluan kesihatan orang awam dalam sesuatu kawasan. Berapakah bilangan premis farmasi komuniti di Malaysia? Apakah nisbah bilangan premis farmasi komuniti kepada jumlah penduduk di Malaysia? Pilih negeri atau klik pada peta untuk berinteraksi dengan data.

URL: 
https://public.tableau.com/profile/farmasi#!/vizhome/FarmasiKomunitidiMalaysia/Dashboard12
Description: 
Farmasi Komuniti adalah Farmasi yang menyediakan perkhidmatan kaunseling dan membekal ubat-ubatan di premis oleh ahli Farmasi yang berlesen, mengikut keperluan kesihatan orang awam dalam sesuatu kawasan. Berapakah bilangan premis farmasi komuniti di Malaysia? Apakah nisbah bilangan premis farmasi komuniti kepada jumlah penduduk di Malaysia? Pilih negeri atau klik pada peta untuk berinteraksi dengan data.