Bilangan Perjawatan Pegawai Farmasi & Penolong Pegawai Farmasi KKM

Kategori statistik: 

Laporan ini menerangkan taburan bilangan jawatan bagi pegawai farmasi dan penolong pegawai farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tahun 2010 hingga Jun 2012.