PENGUMUMAN BERKAITAN PINDAAN FEE LESEN/ PERMIT

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Isnin, 31 Disember 2018

Pengumuman berkaitan pindaan fee lesen/ permit 

Sila ambil maklum bahawa mulai 1 Januari 2019 semua permohonan lesen dan permit perlu disertakan dengan kadar fee baharu seperti yang ditetapkan dalam pindaan peraturan berikut:

I)  Di bawah Peraturan 28 Peraturan-Peraturan Racun (Pindaan) 2018 iaitu :

    28. (1) An Application for a licence under the Act shall be accompanied by the following fees:

                a. RM 300.00 for Type A licence

               b. RM 300.00 for Type B licence

              c. RM 20.00 for Type D licence; and

              d. RM 300.00 for Type E licence

          (2) The fees paid under subregulation (1) shall not be refundable.

II)  Di bawah Peraturan 4A Peraturan-Peraturan Racun (Sodium Hidroksida) (Pindaan) 2018 adalah seperti                  berikut :

     4A. (1) Every application for a permit shall be accompanied by a fee of one hundred ringgit.

           (2) The fee which has been paid under subregulation (1) shall not be refundable.

Prosedur Bayaran Fee

A.    Lesen Jenis A

  1. Permohonan dibuat menggunakan Sistem My.Pharma-C.
  1. Bayaran perlu dibuat di luar talian dalam bentuk Money Order/ Wang Pos/ Bank Deraf atas nama:

             “PENGARAH KESIHATAN NEGERI ………………………..” (Masukkan nama negeri yang berkaitan)

  1. Money Order/ Wang Pos/ Bank Deraf perlu dihantar ke pejabat cawangan penguatkuasa farmasi negeri dimana lesen dimohon (negeri yang dipilih semasa membuat permohonan secara atas talian) bersama cetakan borang permohonan lesen yang telah dibuat dalam sistem My.Pharma-C.

        4. Hanya permohonan yang lengkap dan telah disertakan bayaran akan diproses.

B.    Lesen Jenis B, Lesen Jenis E dan Permit Untuk Membeli, Menyimpan Dan Mengguna Sodium Hidroksida:

        Pembayaran dibuat melalui sistem My.Pharma-C secara perbankan internet semasa permohonan lesen.