Keputusan Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi Bagi Sesi 8 Jun 2016

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Rabu, 29 Jun 2016

Berikut disertakan keputusan Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi bagi sesi 8 Jun 2016.

Keputusan peperiksaan secara rasmi akan dipos kepada calon. 

PERTANYAAN

Sebarang pertanyaan berhubung Keputusan Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi boleh diajukan kepada:

Setiausaha
Lembaga Farmasi Malaysia
Kementerian Kesihatan Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46350 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia

Tel : 03-7841 3200, 7841 3284, 7841 3383, 7841 3317
Faks : 03-7841 3658

E-mel : fuziah_arashid@moh.gov.my  (Puan Fuziah Abdul Rashid) atau hanisah.shafie@moh.gov.my  (Puan Hanisah Shafie) atau husni.hamid@moh.gov.my (Cik Nur Husni Hamid)