SERANTA AWAM: CADANGAN PELAKSANAAN KAWALAN HARGA UBAT DI BAWAH AKTA 723 UNTUK MENINGKATKAN AKSES KEPADA UBAT-UBATAN DI MALAYSIA

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Isnin, 29 Julai 2019

Tujuan konsultasi ini diadakan adalah untuk mendapatkan pandangan rakyat mengenai pelaksanaan kawalan harga ubat di Malaysia.

Pada masa ini, harga ubat tidak dikawal di mana hospital, klinik dan farmasi bebas menentukan harga ubat yang dibeli oleh pengguna. Di samping itu, tiada peruntukan undang-undang untuk melindungi pengguna daripada harga ubat yang tidak munasabah.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengambil inisiatif untuk melaksanakan kawalan harga ubat di Malaysia dengan menggunapakai Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 (Akta 723). Objektif utama kawalan harga ubat ini adalah untuk meningkatkan akses pengguna kepada ubat-ubatan pada harga patut (fair price).

Oleh yang demikian, orang awam dijemput untuk memberi komen serta menjawab soal selidik berkenaan cadangan pelaksanaan kawalan harga ubat ini dengan mengakses link berikut:

http://upc.mpc.gov.my/csp/sys/bi/work/upc/shareThumbnail/FARMASI31.csp?$NAMESPACE=UPC&redirPage=regulation&regId=31

Sebarang pertanyaan lanjut boleh ajukan kepada:

Puan Norazlin Binti A.Kadir
Cawangan Pengurusan Harga Ubat
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
Kementerian Kesihatan Malaysia
Lot 36 Jalan Universiti
46350 Petaling Jaya, Selangor
E-mel: j_norazlin@moh.gov.my