MAKLUMAN PINDAAN GARISPANDUAN & POLISI LEMBAGA IKLAN UBAT ( LIU)

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Khamis, 26 September 2019
MAKLUMAN PINDAAN GARISPANDUAN & POLISI LEMBAGA IKLAN UBAT ( LIU), TARIKH KUATKUASA : 1 OKTOBER 2019

MAKLUMAN PINDAAN GARISPANDUAN & POLISI LEMBAGA IKLAN UBAT ( LIU)

TARIKH KUATKUASA PEMAKAIAN : 1 OKTOBER 2019

Mesyuarat LIU bil. 2/2019 telah mengadakan mesyuarat pada 12 September 2019 .

Mesyuarat pada kali ini telah membuat keputusan meminda beberapa perkara yang melibatkan pindaan pada Garispanduan Pengiklanan Ubat dan Produk Perubatan kepada Orang Awam & Garispanduan Pengiklanan Untuk Kemudahan Dan Penjagaan Kesihatan (Hospital Swasta, Klinik Radiologi dan Makmal Perubatan Swasta)

Di samping itu , beberapa polisi baru juga telah diputuskan.

Berikut adalah ringkasan pindaan –pindaan tersebut :

1) Garispanduan Pengiklanan Ubat dan Produk Perubatan kepada Orang Awam

Perenggan terlibat

Pindaan baru

Perenggan 4.3 Produk Yang Boleh  Diiklankan 

Rujuk perenggan baru 4.3 (iv)

Perenggan 10.1 Rencana Iklan Dan lain-Lain 

Rujuk perenggan baru 10.1 (a)

Perenggan 10.3 Siaran akhbar Untuk Pelancaran Produk

Rujuk perenggan baru 10.3 (iv)

 

2) Garispanduan Pengiklanan Untuk Kemudahan Dan Penjagaan Kesihatan (Hospital Swasta, Klinik Radiologi dan Makmal Perubatan Swasta)

Perenggan terlibat

Pindaan baru

Perenggan 3.3 Pengecualian  

Rujuk perenggan baru 3.3.4

Perenggan 4.3 Pengumuman Akreditasi/Anugerah/Ucapan Tahniah  

Dipadam

Perenggan 5.0 Maklumat Yang Tidak Dibenarkan 

Perenggan 5.2 dipadam

Perenggan 5.0  Maklumat Yang Tidak Dibenarkan 

Rujuk perenggan baru 5.3

 

 3 ) Polisi LIU 

MEDICINE ADVERTISEMENTS BOARD POLICY AND DECISION (PRODUCT)

Polisi lama

 

Polisi baru

MAB 4/2016

 

Format of an Advertisement

 

Medicine Advertisements Board only allows ONE advertisement format per application.

MAB 2/2019  (amended )

 

Format of an Advertisement

 

Medicine Advertisements Board only allows ONE advertisement format or posting (for social media) per application.

 

MEDICINE ADVERTISEMENTS BOARD POLICY AND DECISION (SERVICES)

Polisi lama

 

Polisi baru

MAB 4/2016

 

Format of an Advertisement

 

Medicine Advertisements Board only allows ONE advertisement format per application.

MAB 2/2019  (amended )

 

Format of an Advertisement

 

Medicine Advertisements Board only allows ONE advertisement format or posting (for social media) per application.

 

 

Polisi baru MAB 2/2019

 

 

‘BEFORE’ And ‘AFTER’ Picture

 

Advertisement should not contain ‘before’ and ‘after’ picture.

 

 

Untuk penerangan lanjut mengenai kandungan garispanduan & polisi terlibat sila layari:  

Polisi   : https://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/polisi-keputusan-lembaga-iklan-ubat.html

Garis Panduan (Produk)   : https://www.pharmacy.gov.my/v2/en/documents/guideline-advertising-medicines-and-medicinal-products-general-public.html

Garis Panduan (Servis)    : https://www.pharmacy.gov.my/v2/en/documents/advertising-guidelines-healthcare-facilities-and-services.html

Sebarang pertanyaan sila hubungi;

Sekretariat
Lembaga Iklan Ubat 
Kementerian Kesihatan Malaysia
Tel: 03-7841 3200
Faks: 03-7968 2251/2222    Email:liu@moh.gov.my