Peringatan Untuk Ahli Farmasi Berdaftar

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Isnin, 21 Disember 2020

PERINGATAN:

Permohonan Sijil Tahunan Ahli Farmasi dan Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan 2023 perlu dimohon sebelum 31 Disember 2022 bagi mengelakkan dikenakan fi tambahan.

Permohonan boleh dibuat melalui sistem PRiSMA di https://prisma.pharmacy .gov.my

Terimakasih