Pelawaan Kemasukan Ke Laluan Kerjaya Pakar Bidang Khusus (Subject-Matter Expert-SME) Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 Tahun 2016

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Jumaat, 20 April 2018

Maklumat lanjut berkenaan pelawaan kemasukan ke laluan Kerjaya Pakar Bidang Khusus (Subject-Matter Expert-SME) boleh terus layari ke laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia

Nota:

Pembetulan pada:

  1. Syarat Asas SME bagi Farmakoterapi (Antikoagulasi dan Infectious Disease) dan Regulatori Farmasi (First in Human [FIH]); 
    • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pegawai berada di Gred UF54.
  2. Syarat Umum SME bagi Farmakoterapi (Antikoagulasi dan Infectious Disease); 
    • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pencapaian Akademik- Memiliki Ijazah Sarjana/Doktor Falsafah dalam bidang Farmasi Klinikal
Fail-fail muat turun: