Waspada Pembelian Ubat Dalam Talian

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Selasa, 3 March 2020

Untuk maklumat lanjut berkenaan inisiatif ini, sila layari https://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/website/waspada-belian-ubat-online

Sebarang aduan berkenaan penjualan dan pengiklanan ubat dalam tallian sila buat aduan melalui portal Sistem Pengurusan Aduan Agensi Awam (SisPAA) di URL https://moh.spab.gov.my ATAU mana-mana Cawangan Penguatkuasaan Farmasi yang berdekatan ATAU melalui talian 03-78413200.

 

PN.NORMAWATI BINTI MOHAMED NOOR,

SEKSYEN KAWAL SELIA IKLAN UBAT,

CAWANGAN KAWALAN IKLAN,

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN FARMASI, KKM

normawati_mn@moh.gov.my

03-78413239

Fail-fail muat turun: