Hebahan Pelawaan Tawaran Kemudahan Cuti Belajar Dengan/ Tanpa Biasiswa HLP Bagi Mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan Sesi 2020/2021

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Rabu, 11 Julai 2018

Pengumuman tawaran kemudahan cuti belajar / program latihan dengan / tanpa hadiah latihan persekutuan bagi mengikuti kursus dalam perkhidmatan secara sepenuh masa sesi akademik 2020 / 2021 kepada pegawai- pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia berbesar hati mempelawa Pegawai-Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Gunasama) dan kumpulan pelaksana untuk mengikuti kursus dalam perkhidmatan Dengan/ Tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) sesi akademik 2020/2021.

Pegawai hanya boleh memilih salah satu permohonan sahaja bagi tawaran berikut:

JENIS TAWARAN KETERANGAN
TAWARAN A

Terbuka kepada pegawai kumpulan P&P (Bukan Gunasama) lantikan KKM untuk mengikuti kursus peringkat Sarjana (Selain Sarjana Perubatan)/ Ph.D/ Area of Special Interest (Selain Subkepakaran). Calon boleh memilih salah satu kategori Cuti Belajar seperti berikut;

i.  Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) Dengan HLP; ATAU

ii. Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) Tanpa HLP. 

TAWARAN B

Terbuka kepada Pegawai Perubatan untuk mengikuti Program Latihan Kepakaran Sarjana Perubatan (Sistem Bersepadu) di Universiti Awam bagi kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) Dengan HLP.

TAWARAN C

Terbuka kepada Pegawai Perubatan Pakar untuk mengikuti Program Latihan Subkepakaran Dengan/ Tanpa HLP.

TAWARAN D

Terbuka kepada Pegawai Perubatan untuk mengikuti Program Latihan Kepakaran Parallel Pathway Dengan/ Tanpa HLP.

TAWARAN E

Terbuka kepada pegawai kumpulan Pelaksana (Bukan Gunasama & Kader) lantikan KKM untuk mengikuti kursus di peringkat Diploma/ Ijazah Sarjana Muda. Calon boleh memilih salah satu kategori Cuti Belajar sperti berikut;

i.  Cuti Belajar Separuh Gaji (CBSG) Tanpa HLP; ATAU

ii. Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG) Tanpa HLP. 

 

Program Perkhidmatan Farmasi telah menetapkan SYARAT & POLISI TAMBAHAN (LAMPIRAN A) bagi permohonan cuti belajar.

Pemilihan bidang kursus yang ditawarkan untuk mengikuti kursus di peringkat Sarjana/ Ph.D adalah seperti di LAMPIRAN B dan selaras dengan pelan strategik Program Perkhidmatan Farmasi.

Bagi Pegawai Farmasi yang telah mendapat tawaran tajaan/ biasiswa luar (selain HLP), permohonan pegawai boleh dihantar sepanjang tahun dengan syarat perlu mengemukakan salinan tawaran universiti DAN tawaran tajaan/ biasiswa tersebut. Pemilihan kursus adalah juga tertakluk seperti di LAMPIRAN B.

Syarat-syarat permohonan dan maklumat lengkap mengenai tawaran HLP/ Tanpa HLP ini boleh diakses melalui Sistem Permohonan eHLP KKM di laman sesawang: http://ehlp.moh.gov.my mulai 8 Julai 2019 (Isnin) jam 3.00 petang sehingga 9 Ogos 2019 (Jumaat). Syarat-syarat permohonan dan maklumat lengkap mengenai tawaran ini juga boleh didapati menerusi pautan yang sama.

Sila ambil maklum bahawa bakal penerima biasiswa adalah tertakluk kepada Dasar Pelaksanaan Tindakan Penalti Kepada Pemegang Biasiswa Dalam Perkhidmatan Yang Gagal Menamatkan Pengajian Dengan Jaya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Nota:

 1. Calon yang memohon cuti belajar hendaklah menepati syarat-syarat asas tawaran DAN syarat Program Farmasi seperti yang telah ditetapkan.
 2. Tawaran kemudahan CBBP dengan HLP hanya ditawarkan di dalam negara dan luar negara (bagi bidang kritikal yang tidak ditawarkan dalam negara).
 3. Permohonan Cuti Belajar hendaklah dibuat secara atas talian (online) menerusi Sistem Permohonan eHLP KKM: http://ehlp.moh.gov.mySetelah permohonan diisi dengan lengkap di sistem EHLP, calon wajib memuat naik helaian pengesahan Unit Sumber Manusia dan perakuan Ketua Jabatan ke sistem eHLP.
 4. Dokumen yang WAJIB  dihantar ke BPL adalah seperti berikut;
 • Dokumen asal permohonan yang telah lengkap diisi termasuk;
  • pengesahan Unit Sumber Manusia dan perakuan Ketua Jabatan
  • salinan muka hadapan buku perkhidmatan
 • Salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan
 • Bagi kursus dengan mod penyelidikan atau Mixed-mode:
  • Kertas Cadangan penyelidikan (Proposal Paper) yang lengkap merujuk kepada Panduan Menulis Kertas Cadangan Penyelidikan/ Pengajian.
 • Bagi kursus dengan mod kerja kursus (coursework):
  • Rangka kursus (Course Structure) 
 • Salinan transkrip ijazah sarjana muda/sarjana
  • Surat tawaran universiti (bagi pegawai yang telah mendapat tempa pengajian tetapi belum memulakan pengajian atau bagi pegawai yang te;ah memulakan pengajian secara separuh masa)
  1. Dokumen tambahan yang WAJIB  dilampirkan bagi Program Farmasi;
  • Borang Pelan Tindakan Selepas Tamat Pengajian (PTSTP)
  • Surat Aku Janji Cuti Belajar untuk Pegawai Farmasi
  • Syarat kemasukan ke universiti yang dipohon
  • Bagi kursus dengan mod penyelidikan atau Mixed-mode:
   • Surat persetujuan daripada penyelia IPT bagi cadangan topik penyelidikan
  1. Semua dokumen permohonan (hardcopy) yang lengkap disahkan oleh Unit SUmber Manusia dan diperakukan oleh Ketua Jabatan perlu dihantar kepada;

   

  Program Kepakaran 1
  Cawangan Operasi Latihan 
  Bahagian Pengurusan Latihan 
  Kementerian Kesihatan Malaysia
  Aras 6, Menara Prisma
  No. 26 Persiaran Perdana, presint 3
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62675 Putrajaya
  (u.p. Urus Setia Tawaran A)

   

  Sebarang pertanyaan boleh hubungi pegawai berkenaan:
  Seksyen Pembangunan Profesion Berterusan,
  Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi:
   
  Puan Masliana bt Awang : 03-78413325
  (maslianaa@moh.gov.my)
  Puan Raihan binti Muhamedin: 03-78413268
  (raihan.muhamedin@moh.gov.my)