Semakan Draf Guide to Good Dispensing Practice

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Isnin, 9 November 2015
Sumber: 
Farmasi Klinikal & Teknikal
Good Dispensing Practice
Draf Guide to Good Dispensing Practice (GDsP) atau Garis Panduan Amalan Pendispensan Baik ini sedia dibuka untuk maklum balas dan komen daripada pihak stakeholder  terlibat. Garis panduan ini akan terpakai bagi semua fasiliti kesihatan kerajaan dan juga swasta. Ia dipaparkan di laman sesawang Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia dari 10 November sehingga 9 Disember 2015. Segala cadangan dan komen boleh dihantar secara bertulis ke alamat berikut:
 
Pengarah Amalan & Perkembangan Farmasi
Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM
Lot 36, Jalan Universiti
46350 Petaling Jaya
 
Maklumbalas dan komen yang dikemukakan amat dihargai dan ia akan di ambil kira untuk menambahbaik garis panduan ini. Segala kerjasama dan sokongan diberikan dalam perkara ini didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
 
Muat turun draf garis panduan tersebut di lampiran di bawah.