Iklan Ubat Luput

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Rabu, 4 November 2020

Perhatian kepada pemilik premis/media, sila pastikan iklan ubat yang berada di premis/media anda adalah masih sah.

 

Sila ambil perhatian bahawa iklan ubat dengan nombor KKLIU berakhir pada 2018 akan tamat tempoh pada 31.12.2020.

 

Penyiaran iklan ubat yang telah tamat tempoh adalah satu pelanggaran di bawah Seksyen 4B Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956.