Pertandingan Mencipta Logo Lembaga Iklan Ubat

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Rabu, 3 Ogos 2016

NOTA KEPADA PESERTA:

1. Penyertaan dibuka kepada semua ahli farmasi berdaftar.

2. Logo hendaklah melambangkan fungsi LIU dalam melaksanakan tugas iaitu:

  • Memberi kelulusan untuk permohonan iklan.
  • Menilai, mengubah polisi dan garispanduan mengikut keperluan
  • Membatalkan / menarik balik kelulusan yang telah diberikan

3. Semua penyertaan / pertanyaan hendaklah diemel kepada: lembaga.iklan.ubat@gmail.com

4. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 September 2016. (Kini dilanjutkan hingga 30 September 2016)

5. Pemilihan pemenang logo LIU akan ditentukan dalam Mesyuarat LIU dan keputusan adalah muktamad.        

6. Pemenang akan menerima cenderahati dalam bentuk wang tunai, sijil penghargaan dan mata CPD.