Persidangan Penguatkuasa Farmasi 2013 - “Forensic Analysis and Enforcement on SSFFC Medicinal Product”

Tarikh aktiviti: 
Selasa, 23 April 2013 hingga Jumaat, 26 April 2013
Lokasi/tempat: 
Pulau Pinang
Kategori agenda: 

Objektif persidangan ini adalah untuk:

  • Berkongsi pengalaman dengan industri farmaseutikal mengenai fungsi dan keberkesanan ujian organoleptik dalam mengesan produk perubatan SSFFC
  • Menekankan kepentingan analisis forensik (organoleptik dan kandungan) dalam aktiviti penguatkuasaan farmasi
  • Mengenalpasti  peruntukan dalam pelbagai undang-undang yang dikuatkuasakan oleh jabatan kerajaan yang berkaitan dengan produk perubatan SSFFC
  • Memperoleh pengetahuan dan teknik tentang pelaksanaan pengumpulan data dan profil produk perubatan SSFFC
Urus setia: 
<p>Bahagian Penguatkuasa Farmasi</p>

Semak Agenda Yang Terdekat

Tiada sebarang agenda dalam masa terdekat.