Dialog Berkenaan Rang Undang-undang Farmasi Bersama Persatuan-persatuan Pengamal Perubatan Tradisional Cina

Tarikh aktiviti: 
Rabu, 10 April 2013
Lokasi/tempat: 
Dewan serai Wangi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi KKM
Kategori agenda: 

Semak Agenda Yang Terdekat

06 Jul 2020 hingga 09 Jul 2020
Akan ditentukan