Garis Panduan Peminjaman Ubat-ubatan oleh Hospital/Klinik Perubatan Swasta dari Hospital di bawah KKM Semasa Krisis Bekalan Ubat-ubatan di Pasaran Malaysia

Garis panduan ini bertujuan untuk menguatkuasakan pemakaian Panduan Peminjaman Ubat-ubatan oleh hospital/Klinik Perubatan Swasta dari Hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) semasa Krisis Bekalan Ubat-ubatan di Pasaran Malaysia.

Panduan ini adalah untuk rujukan mana-mana Pengamal Perubatan Swasta dari sesebuah hospital atau klinik perubatan swasta yang berdaftar di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586] yang ingin membuat peminjaman bekalan ubat-ubatan berkaitan isu krisis bekalan ubat di pasaran Malaysia.

Document categories: 
Guidelines