Staff Directory

Displaying 71 - 80 of 271
Pn. Akmalyatun Kamal binti Kamaruddin
Director Grade UF54
Office of Director of Pharmacy Board Malaysia
Pharmacy Board
akmalyatunmoh.gov.my
03-7841 3683
-
Dr. Nur Sufiza binti Ahmad
Deputy Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
nursufizamoh.gov.my
03-7841 3378
Menguruskan permohonan ubat-ubatan yang memerlukan kelulusan khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) & Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF) .Bertanggungjawab terhadap pengurusan pembangunan dan pengedaran Malaysia Drug Code (MDC) untuk setiap ubat yang digunakan iaitu sama ada berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) dan tidak berdaftar. Menguruskan penerbitan Formulari Ubat KKM dan juga Malaysia Drug Code (MDC) dalam bentuk buku/CD secara berkala. Urusetia kepada Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat-ubatan KKM. Menguruskan permohonan-permohonan penyenaraian ubat yang diterima dari negeri/hospital/JKK ubat untuk pembentangan dalam Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat KKM. Memastikan penyediaan pekeliling pindaan ubat-ubatan baru yang dilulus serta dibatalkan dari FUKKM selepas setiap kali Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat KKM.
Pn. Zarina binti Rosli
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Professional Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
zarinaroslimoh.gov.my
03-7841 3271
-
Pn. Rohana binti Hassan
Deputy Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
rohana_hassanmoh.gov.my
03-7841 3366
-
Pn. Siti Mariaton binti Abd Moksin
Deputy Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
siti_mariatonmoh.gov.my
03-7841 3243
Bertanggungjawab dalam memantau dan meyelaras aktiviti kawalan bahan precursor, bahan kimia terkawal, bahan kimia strategik dan mesin pembuat ubat, Bertanggungjawab dalam menyelaras aktiviti kawalan pengimportan di pintu masuk kastam. Juga bertanggungjawab dalam penyediaan garispanduan melibatkan aktiviti pemeriksaan premis yang mengendalikan ubat-ubatan dan kosmetik.
Pn. Siti Hajar binti Mahamad Dom
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Office of the Senior Director of Pharmaceutical Services
Pharmaceutical Services Division
hajarmdmoh.gov.my
03-7841 3262
-
En. Norfahmi bin Mohd Yusof
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Seksyen Perkembangan Penguatkuasaan Farmasi
Pharmacy Enforcement Division
norfahmimoh.gov.my
03-7841 3340
-
Pn. Atika Mahfuza Binti Mahbub
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
atikamahfuzamoh.gov.my
03-7841 3280
-
Pn. Nazatul Syima binti Idrus
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
nazatul.syimamoh.gov.my
03-7841 3623
-
Cik Nurkhadija binti Rohani
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Pharmacy Information Technology & Informatics Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
nurkhadijamoh.gov.my
03-7841 3668
-

Pages