Staff Directory

Displaying 71 - 80 of 278
En. Mohd Azuwan Bin Mohd Zubir
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Policy Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
mohdazuwanmoh.gov.my
03-7841 3629
1. Dasar Ubat Nasional 2. Pelan Strategik Program Perkhidmatan Farmasi 3. Laporan Tahunan KKM 4. Laporan Tahunan Program Perkhidmatan Farmasi 5. Laporan Statistik Program Perkhidmatan Farmasi 6. Pharmaceutical Track & Trace
Pn. Rohaida binti Zakaria
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
z.rohaidamoh.gov.my
03-7841 3283
Menyelaras dan memantau tugas-tugas berkaitan substan terkawal: bahan psikotropik, dadah berbahaya dan bahan kimia Prekursor bagi memenuhi obligasi negara terhadap konvensyen antarabangsa serta memastikan substan terkawal di Malaysia mematuhi keperluan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Bahagian Penguatkuasaan Farmasi.
Pn. Astrina Binti Abdul Salam
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
astrinamoh.gov.my
03-7841 3209
-
Pn. Azlina binti Ismail
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
azlina_ismailmoh.gov.my
03-7841 3373
Permohonan Ubat Kelulusan Khas
En. Mohd Hadi bin Mohd Zin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
mhadimoh.gov.my
03-7841 3358
1. Melaksanakan pengurusan aduan/pertanyaan yang diterima dari Helpdesk sistem My.Pharma-C 2. Memproses permohonan tuntutan bayaran balik permohonan lesen/permit racun melalui sistem My.Pharma-C 3. Membantu menyelaras aktiviti penggunaan sistem My.Pharma-C (Modul Pelesenan dan Pemeriksaan) oleh Cawangan Penguatkuasa Farmasi Negeri 4. Membantu menyelaras permohonan dan mengemaskini senarai racun kegunaan industri bagi Lesen Racun Jenis B dalam sistem My.Pharma-C 5. Membantu menyelaras aktiviti penambahbaikan sistem My.Pharma-C (Modul Pelesenan dan Pemeriksaan) 6. Membantu menyelaras aktiviti pembangunan dan penambahbaikan sistem baharu untuk kegunaan Cawangan Pelesenan.
Pn. Atika Mahfuza Binti Mahbub
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
atikamahfuzamoh.gov.my
03-7841 3280
-
Pn. Nursyila Roziana Binti Mohd Radzi
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
nursyilamoh.gov.my
03-7841 3240
1. Menyelaras aktiviti pengeluaran Lesen/ Permit di bawah Akta Racun 1952, syarat-syarat, prosedur dan garispanduan berkaitan aktiviti pelesenan di bawah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi. 2. Menyelaras dan memantau permohonan Permit Import/ Eksport bahan terkawal selain prekursor di bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import/ Eksport), Permit Eksport bagi Racun yang disenaraikan di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010 dan kebenaran khass untuk aktiviti pengimportan, pengeksportan, pengedaran bahan terkawal.
Cik Grace Tan Poh Lian
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
gracetanmoh.gov.my
03-7841 3627
Perancangan dan pemantauan Amalan Farmasi Primer
Cik Lee Mei Wah
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
meiwahmoh.gov.my
03-7841 3338
-
Pn. Nurhazwani Binti Mohd Noor
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
nurhazwani_mnmoh.gov.my
03-7841 3210
-

Pages