Staff Directory

Displaying 61 - 70 of 240
Pn. Dazlinawati Binti Daud
Principal Assistant Director Grade UF52
Pharmaceutical Logistics
Pharmacy Practice & Development Division
dazlinawatimoh.gov.my
03-7841 3395
-
Pn. Masliana bt Awang
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Pharmacy Professional Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
maslianaamoh.gov.my
03-7841 3325
1. Menyediakan perancangan Pelan Operasi Latihan (POL) Program Farmasi di dalam dan luar negara. 2. Menyelaras pemilihan calon Hadiah Latihan Persekutuan (HLP). 3. Mengurus dan melaksanakan latihan/ kursus di dalam dan luar premis yang telah dirancang oleh Unit Latihan dalam Perkhidmatan. 4. Menyelaras aktiviti latihan dengan agensi lain. 5. Menyelaras dan mengurus sesi pembelajaran berterusan (CPE). 6. Membuat pemantauan mata CPD bagi Pegawai Farmasi dan pemantauan buku log latihan untuk kumpulan sokongan.
En. Mohd Dziehan B.Mustapa
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
mohd.dziehanmoh.gov.my
03-7841 3280
Menjalankan tugas promosi 'Penggunaan Ubat Berkualiti' dan promosi Penggunaan Ubat Generik dalam kalangan masyarakat umum dan pengamal penjagaan kesihatan (Healthcare Providers) serta mempromosikan Kempen Kenali Ubat Anda.
En. Khairul Iman Bin Muzakir
Principal Assistant Director Grade UF52
Pharmacy Infrastructure Development & Quality Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
khairulimanmoh.gov.my
03-7841 3265
Bertanggung jawab dalam perkara-perkara berkaitan: 1. Penyelarasan perancangan Pelan Operasi Latihan Program Farmasi di dalam/luar negara. 2. Laporan peruntukan latihan dalam/luar negara bagi Program Farmasi. 3. Pemantauan pelaksanaan Pelan Operasi Latihan bagi latihan/kursus dalaman/luaran Program Farmasi
Cik Siti Nurul Fathihah Binti Baharudin
Principal Assistant Director Grade UF52
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
fathihahmoh.gov.my
03-7841 3626
-
Pn. Bibi Faridha Binti Mohd Salleh
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Pharmacy Policy Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
bibifaridhamoh.gov.my
03-7841 3352
-
Cik Siti Hufaidah bt Suhimi
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Advertisement & Innovation
Pharmacy Enforcement Division
hufaidahmoh.gov.my
03-7841 3343
Menyelaras semua aktiviti berkaitan iklan yang dikawal oleh Bahagian Penguatkuasa Farmasi KKM termasuk pemantauan dan penyiasatan iklan serta permohonan kelulusan iklan.
En. Mohd Azuwan Bin Mohd Zubir
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Pharmacy Policy Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
mohdazuwanmoh.gov.my
03-7841 3629
-
Pn. Hazimah binti Hashim
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
hazimahmoh.gov.my
03-7841 3353
-
En. Mohamad Hafiz Bin Othman
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Cawangan Pengiktirafan & Etika
Pharmacy Board
mhafiz_othmanmoh.gov.my
-

Pages