Staff Directory

Displaying 51 - 60 of 262
Pn. Salina Binti Mohd Zamani
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
salina.mzmoh.gov.my
03-7841 3223
-
En. Manzatul Azrul Azrie bin Sulaiman
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Forensic Pharmacy
Pharmacy Enforcement Division
m.azrulmoh.gov.my
03-7841 3358
-
Pn. Suliati Binti Mohd Zin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Advertisement & Innovation
Pharmacy Enforcement Division
suliatimoh.gov.my
03-7841 3651
Bertanggungjawab dalam mengendalikan dan memproses Permohonan Kuota Import Ephedrine/Pseudoephedrine; Permohonan e-Permit Import/Eksport prekursor, bahan kimia terkawal dan mesin pembuat ubat; dan Permohonan e-Permit Eksport Bahan Kimia di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010. Mengemukakan maklum balas Pre-Export Notification kepada Pihak Berkuasa di Negara Pengeksport.
Cik Fayizatul Akmar Bt Rahman
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Information Technology & Informatics Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
fayizatulakmarmoh.gov.my
03-7841 3668
Pasukan Projek 'Pharmacy Information System' (PhIS) & 'Clinic Pharmacy System' (CPS) Pengurusan Projek ICT
Cik Suzana B Shamsuddin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmaceutical Logistics
Pharmacy Practice & Development Division
suzana.shamsuddinmoh.gov.my
03-7841 3287
i) Memantau kualiti perkhidmatan farmasi melalui program Quality Assurance (QAP) dengan melihat dan menganalisa pencapaian-pencapaian QAP dari seluruh negeri. ii) Memantau dan menganalisa prestasi Key Performance Indicator (KPI) untuk Ketua Pengarah Kesihatan, Pengarah Kanan Program Farmasi, Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi dan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) secara berkala. iii) Membentangkan laporan-laporan analisa terhadap prestasi pencapaian QAP dan KPI dalam Mesyuarat Jawatankuasa Inovasi dan Kreativit (A&P) dan Mesyuarat Induk Inovasai dan Kreativiti Farmasi. iv) Memantau pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi. v) Merancang, mengurus dan menjalankan aktiviti Audit Dalaman Amalan (ADAF) ke atas hospital-hospital dan klinik-klinik kesihatan yang ditugaskan. vi) Bertindak sebagai urusetia untuk jawatankuasa-jawatankuasa yang diwujudkan iaitu Jawatankuasa QAP (A&P), Jawatankuasa KPI (A&P), Jawatankuasa Piagam Pelanggan (A&P).
Pn. Haarathi a/p Chandriah
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmaceutical Logistics
Pharmacy Practice & Development Division
haarathi_chandriahmoh.gov.my
03-7841 3330
-
Pn. Hanisah binti Shafie
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Cawangan Pendaftaran
Pharmacy Board
hanisah.shafiemoh.gov.my
03-7841 3383
Menyelaras pembangunan atau kajian semula polisi/dasar/standard operating procedure (SOP) berkaitan amalan farmasi, melaksanakan pengurusan data berkaitan farmasi komuniti dan menyelia aktiviti lokum bagi pegawai farmasi KKM.
Pn. Norlida Binti Abd. Rahman @ Othman
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Forensic Pharmacy
Pharmacy Enforcement Division
lida_armoh.gov.my
03-7841 3293
-
Pn. Noraini binti Sa'ari
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Medicine Price
Pharmacy Practice & Development Division
norainismoh.gov.my
03-7841 3373
-
En. Mohd Azuwan Bin Mohd Zubir
Senior Principal Assistant Director Grade UF52
Pharmacy Policy Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
mohdazuwanmoh.gov.my
03-7841 3629
-

Pages