Staff Directory

Displaying 51 - 60 of 278
Pn. Suzana B Shamsuddin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmaceutical Logistics
Pharmacy Practice & Development Division
suzana.shamsuddinmoh.gov.my
03-7841 3287
i) Memantau kualiti perkhidmatan farmasi melalui program Quality Assurance (QAP) dengan melihat dan menganalisa pencapaian-pencapaian QAP dari seluruh negeri. ii) Memantau dan menganalisa prestasi Key Performance Indicator (KPI) untuk Ketua Pengarah Kesihatan, Pengarah Kanan Program Farmasi, Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi dan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) secara berkala. iii) Membentangkan laporan-laporan analisa terhadap prestasi pencapaian QAP dan KPI dalam Mesyuarat Jawatankuasa Inovasi dan Kreativit (A&P) dan Mesyuarat Induk Inovasai dan Kreativiti Farmasi. iv) Memantau pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi. v) Merancang, mengurus dan menjalankan aktiviti Audit Dalaman Amalan (ADAF) ke atas hospital-hospital dan klinik-klinik kesihatan yang ditugaskan. vi) Bertindak sebagai urusetia untuk jawatankuasa-jawatankuasa yang diwujudkan iaitu Jawatankuasa QAP (A&P), Jawatankuasa KPI (A&P), Jawatankuasa Piagam Pelanggan (A&P).
Pn. Masliana bt Awang
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Professional Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
maslianaamoh.gov.my
03-7841 3325
1. Urusan perancangan sumber manusia dan pembangunan kerjaya bagi Pegawai Farmasi (Lantikan Tetap) KKM (Penempatan dan Pertukaran) 2. Urusan penempatan selepas tamat Cuti Belajar Pegawai Farmasi KKM 3. Urusan perjawatan Pegawai Farmasi (Lantikan Tetap) di KKM 4. Urusan persaraan awal Pegawai Farmasi KKM
En. Mohd Radzi Bin Abdul Aziz
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Information Technology & Informatics Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
radziazizmoh.gov.my
03-7841 3669
1. Tadbir urus, pembangunan dan pengoperasian data digital 2. Sokongan teknikal - Research@Pharmacy, IRIS, CERT, VMS
Pn. Masfiza binti Abdul Hamid
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
masfizamoh.gov.my
03-7841 3357
-
Cik Nur Salima binti Shamsudin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
salimamoh.gov.my
03-7841 3328
-
Pn. Haarathi a/p Chandriah
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
haarathi_chandriahmoh.gov.my
03-7841 3258
1. Pengurusan penilaian ubat dan penilaian PASc untuk FUKKM 2. Pengurusan aktiviti latihan untuk EBM & BIA
En. Mohammad Rizalmazli Bin Salim
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Forensic Pharmacy
Pharmacy Enforcement Division
rizalmazlimoh.gov.my
03-7841 3236
Menyelaras aktiviti berkaitan operasi Forensik Kimia dan isu berkaitan kawalan label keselamatan Hologram
Cik Teoh Iyinh Theng
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Information Technology & Informatics Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
iyinhthengmoh.gov.my
03-7841 3361
1) Menguruskan Projek PhIS & CPS a) Project Management b)Pengurusan Request Management System (RMS) - Penambahbaikan Sistem (CR) - Pengemaskinian Data di dalam Portal Integrated Web Portal (IWP) (Data drug, non-drug, external fasiliti, Kontrak Pusat Ubat, User IWP, PhIS & CPS Configuration Setting) c) Pengemaskinian Portal PhIS 2. Terlibat dalam Pelaksanaan Projek di Peringkat KKM a. Sistem HIS@KKM b. Sistem TPC- OHCIS 3. Menguruskan aktiviti Business Process Reengineering (BPR) Program Perkhidmatan Farmasi
Cik Coleen Choo Siew Bee
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
coleencmoh.gov.my
03-7841 3326
1. Pelaksanaan penilaian ubat dan penilaian PASc untuk FUKKM 2. Pelaksanaan aktiviti latihan untuk EBM & BIA
En. Tan Lit Yong
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
lityongmoh.gov.my
03-7841 3614
Permohonan Ubat Kelulusan Khas (Tidak Berdaftar, Tiada Dalam FUKKM) bagi Fasiliti KKM Permohonan Ubat Kelulusan Khas - Ubat Tidak Berdaftar bagi Fasiliti Kesihatan Swasta/Bukan KKM

Pages