Staff Directory

Displaying 41 - 50 of 271
Pn. Salina Binti Mohd Zamani
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
salina.mzmoh.gov.my
03-7841 3223
-
Cik Siti Nurul Fathihah Binti Baharudin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
fathihahmoh.gov.my
03-7841 3334
-
Pn. Lee Li Fung
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
lfleemoh.gov.my
03-7841 3635
-
Pn. Umadevi a/p Mariapan
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
umadevimoh.gov.my
03-7841 3367
-
Pn. Nurhazwani Binti Mohd Noor
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
nurhazwani_mnmoh.gov.my
03-7841 3210
-
Pn. Nurul Afifah Binti Osman
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Seksyen Sekretariat LFM & Koordinasi BLFM
Pharmacy Board
nurulafifahmoh.gov.my
03-7841 3671
-
En. Mohammad Rizalmazli Bin Salim
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Forensic Pharmacy
Pharmacy Enforcement Division
rizalmazlimoh.gov.my
03-7841 3236
-
Pn. Norhayati Binti Musa
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
norhayati_musamoh.gov.my
03-7841 3249
-
Pn. Umikalsom Binti Ibrahim
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Cawangan Pengiktirafan & Etika
Pharmacy Board
umikalsom_ibrmoh.gov.my
03-7841 3343
Mengetuai Unit Hubungan dan Komunikasi yang bertanggungjawab menyelaras pelaksanaan maklum balas dan koordinasi tindak balas BPF dengan agensi pusat KKM dan pihak luar. Menyelaras penyediaan jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan parlimen berkaitan BPF. Menyelaras dan menjadual lawatan bagi delegasi/pelawat luar ke BPF. Menyelaras pengumpulan maklum balas dan mengkoordinasi laporan-laporan perkhidmatan farmasi berkaitan Rancangan Malaysia ke-10.
Cik Nordiana Binti Shariff
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Medicine Price
Pharmacy Practice & Development Division
nordianasmoh.gov.my
03-7841 3618
-

Pages