Staff Directory

Displaying 41 - 50 of 278
Pn. Masfiza binti Abdul Hamid
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
masfizamoh.gov.my
03-7841 3357
-
Cik Nur Salima binti Shamsudin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
salimamoh.gov.my
03-7841 3328
-
Pn. Haarathi a/p Chandriah
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
haarathi_chandriahmoh.gov.my
03-7841 3258
1. Pengurusan penilaian ubat dan penilaian PASc untuk FUKKM 2. Pengurusan aktiviti latihan untuk EBM & BIA
En. Mohammad Rizalmazli Bin Salim
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Forensic Pharmacy
Pharmacy Enforcement Division
rizalmazlimoh.gov.my
03-7841 3236
Menyelaras aktiviti berkaitan operasi Forensik Kimia dan isu berkaitan kawalan label keselamatan Hologram
Cik Teoh Iyinh Theng
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Information Technology & Informatics Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
iyinhthengmoh.gov.my
03-7841 3361
1) Menguruskan Projek PhIS & CPS a) Project Management b)Pengurusan Request Management System (RMS) - Penambahbaikan Sistem (CR) - Pengemaskinian Data di dalam Portal Integrated Web Portal (IWP) (Data drug, non-drug, external fasiliti, Kontrak Pusat Ubat, User IWP, PhIS & CPS Configuration Setting) c) Pengemaskinian Portal PhIS 2. Terlibat dalam Pelaksanaan Projek di Peringkat KKM a. Sistem HIS@KKM b. Sistem TPC- OHCIS 3. Menguruskan aktiviti Business Process Reengineering (BPR) Program Perkhidmatan Farmasi
Cik Coleen Choo Siew Bee
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
coleencmoh.gov.my
03-7841 3326
1. Pelaksanaan penilaian ubat dan penilaian PASc untuk FUKKM 2. Pelaksanaan aktiviti latihan untuk EBM & BIA
En. Tan Lit Yong
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
lityongmoh.gov.my
03-7841 3614
Permohonan Ubat Kelulusan Khas (Tidak Berdaftar, Tiada Dalam FUKKM) bagi Fasiliti KKM Permohonan Ubat Kelulusan Khas - Ubat Tidak Berdaftar bagi Fasiliti Kesihatan Swasta/Bukan KKM
En. Mohammad Hafiz Bin Othman
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Cawangan Pengiktirafan & Etika
Pharmacy Board
mhafiz_othmanmoh.gov.my
03-7841 3261
1) Mengendali semua Lawatan Akreditasi/pengiktirafan program ijazah farmasi dalam negara. 2) Mengendali lawatan akreditasi/pengiktirafan program ijazah farmasi luar negara berdasarkan kepada permohonan yang diterima LFM. 3) Menguruskan kandungan Standard Kelulusan dan Pengiktirafan Ijazah Farmasi (eg: semakan semula/pindaan/tambahan) sebagai standard dan rujukan kepada penilaian program ijazah farmasi. 4) mengendali penyediaan MOA untuk tujuan latih amal Pelajar IPT di fasiliti KKM.
Cik Ho See Wan
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Research & Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
seewanmoh.gov.my
03-7841 3217
1. Mentadbir urus penerbitan Pharmacy Research Reports. 2. Menjalankan kajian berasaskan keberhasilan, Farmakoekonomi, Health financing 3. Menyelaras permohonan peruntukan penerbitan di jurnal dan pelaksanaan penyelidikan farmasi berkeutamaan tinggi. 5. Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Penyelidikan Farmasi
Pn. Siew Lee Jin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
s_lee_jinmoh.gov.my
03-7841 3604
-

Pages