Staff Directory

Displaying 31 - 40 of 278
Pn. Nik Zurianiarina Binti Mohd Zaki
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
zurianiarinamoh.gov.my
03-7841 3347
-
Cik Mary Chok Chiew Fong
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Research & Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
maryccfmoh.gov.my
03-7841 3235
1. kajian penggunaan ubat-ubatan kebangsaan (medicines utilisation study) 2. laporan Malaysian Statistics on Medicines (MSOM)
Pn. Lee Li Fung
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
lfleemoh.gov.my
03-7841 3635
Menyelaras dan mengurus hal-ehwal berhubung penyiasatan bagi kesalahan di bawah perundangan farmasi
Pn. Umadevi a/p Mariapan
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
umadevimoh.gov.my
03-7841 3367
1. Menguruskan hal berkaitan permohonan pengecualian untuk mengimport keluaran (ubat) tidak berdaftar daripada pihak selain fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta (orang perseorangan) untuk rawatan penyakit yang mengancam nyawa. 2. Menguruskan hal berkaitan permohonan kebenaran untuk memiliki bahan psikotropik dan dadah berbahaya. 3. Menguruskan hal berkaitan permohonan surat tiada halangan untuk mengimport racun oleh pengimport yang mempunyai lesen di bawah Akta Racun 1952.
Pn. Nazatul Syima binti Idrus
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
nazatul.syimamoh.gov.my
03-7841 3623
1. Pelaksanaan penilaian ubat dan penilaian PASc untuk FUKKM 2. Pelaksanaan aktiviti latihan untuk EBM & BIA
Pn. Wan Nor Ashikin binti Wan Ibrahim
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Medicine Price
Pharmacy Practice & Development Division
wnormoh.gov.my
03-7841 3396
-
Cik Siti Nurul Fathihah Binti Baharudin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
fathihahmoh.gov.my
03-7841 3334
Perancangan dan Pemantauan Aktiviti Penggunaan Ubat Secara Berkualiti - Pengguna ; Maklumat Ubat dan Pendidikan Pengguna - Program Kenali Ubat Anda - Program Duta Kenali Ubat Anda - Pharmacy Integrated Community Care - Pemerkasaan Komuniti & Pembudayaan Masyarakat - Program HePiLI - Lain-lain program Berkaitan PUB-P - TWG1, NARC
Pn. Saliza Binti Ibrahim
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Medicine Price
Pharmacy Practice & Development Division
saliza.ibrmoh.gov.my
03-7841 3631
-
Pn. Salina Binti Mohd Zamani
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
salina.mzmoh.gov.my
03-7841 3223
1. Menyelaras aktiviti semakan undang-undang yang dikuatkuasakan. 2. Menyelaras aktiviti pengeluaran kelulusan khas (pengecualian, kebenaran dan surat tiada halangan) di bawah undang-undang yang dikuatkuasakan. 3. Menyelaras aktiviti pemberian surat dan kad kuasa kepada pegawai farmasi untuk menjalankan aktiviti penguatkuasaan dan pendakwaan.
Cik Siti Fauziah binti Abu
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Seksyen Koordinasi Amalan & Perkembangan Farmasi
Pharmacy Practice & Development Division
siti_fauziahmoh.gov.my
03-7841 3330
-

Pages