Staff Directory

Displaying 31 - 40 of 262
Pn. Rosliza Bt. Lajis
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
roslizamoh.gov.my
03-7841 3258
Menyediakan penilaian ubat-ubatan dari segi keberkesanan ubat, keselamatan dan keberkesanan kos bagi tujuan penyenaraian ubat-ubatan ke dalam Formulari Ubat Kementerian Kesihatan Malaysia Menjalankan aktiviti penskoran ubat-ubatan mengikut kelas terapeutik dimana hasil dari penskoran akan digunakan dalam proses penyenaraian ubat-ubatan ke dalam Formulari Ubat Kementerian Kesihatan Malaysia
Pn. Oiyammaal a/p Maruthan Chelliah
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
oiyammaalmoh.gov.my
03-7841 3338
-
Pn. Norhayati Binti Musa
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
norhayati_musamoh.gov.my
03-7841 3249
-
Pn. Haarathi a/p Chandriah
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmaceutical Logistics
Pharmacy Practice & Development Division
haarathi_chandriahmoh.gov.my
03-7841 3330
-
Cik Nordiana Binti Shariff
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Medicine Price
Pharmacy Practice & Development Division
nordianasmoh.gov.my
03-7841 3618
-
Pn. Norazlin Binti A.Kadir
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Medicine Price
Pharmacy Practice & Development Division
j_norazlinmoh.gov.my
03-7841 3396
-
Pn. Siti Mariaton Binti Abdul Moksin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
siti_mariatonmoh.gov.my
03-7841 3222
-
En. Mohd Dziehan B.Mustapa
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
mohd.dziehanmoh.gov.my
03-7841 3280
Menjalankan tugas promosi 'Penggunaan Ubat Berkualiti' dan promosi Penggunaan Ubat Generik dalam kalangan masyarakat umum dan pengamal penjagaan kesihatan (Healthcare Providers) serta mempromosikan Kempen Kenali Ubat Anda.
Pn. Norlida Binti Abd. Rahman @ Othman
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Forensic Pharmacy
Pharmacy Enforcement Division
lida_armoh.gov.my
03-7841 3293
-
Cik Siti Hufaidah bt Suhimi
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
hufaidahmoh.gov.my
03-7841 3215
-

Pages