Staff Directory

Displaying 31 - 40 of 263
En. Mohd Dziehan B.Mustapa
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
mohd.dziehanmoh.gov.my
03-7841 3280
Menjalankan tugas promosi 'Penggunaan Ubat Berkualiti' dan promosi Penggunaan Ubat Generik dalam kalangan masyarakat umum dan pengamal penjagaan kesihatan (Healthcare Providers) serta mempromosikan Kempen Kenali Ubat Anda.
Cik Siti Hufaidah bt Suhimi
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
hufaidahmoh.gov.my
03-7841 3215
-
Pn. Hazimah binti Hashim
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
hazimahmoh.gov.my
03-7841 3353
-
Pn. Zurainy Binti A.Samah
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
zurainymoh.gov.my
03-7841 3376
-
Pn. Norlida Binti Abd. Rahman @ Othman
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Forensic Pharmacy
Pharmacy Enforcement Division
lida_armoh.gov.my
03-7841 3293
-
Pn. Nurul Hayati binti Bohari
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
hayatiboharimoh.gov.my
03-7841 3219
-
Pn. Mazuin Binti Mahmud Taridi
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
mazuin_mahmudmoh.gov.my
03-7841 3627
-
Cik Fayizatul Akmar Bt Rahman
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Information Technology & Informatics Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
fayizatulakmarmoh.gov.my
03-7841 3668
Pasukan Projek 'Pharmacy Information System' (PhIS) & 'Clinic Pharmacy System' (CPS) Pengurusan Projek ICT
Pn. Suliati Binti Mohd Zin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Advertisement & Innovation
Pharmacy Enforcement Division
suliatimoh.gov.my
03-7841 3651
Bertanggungjawab dalam mengendalikan dan memproses Permohonan Kuota Import Ephedrine/Pseudoephedrine; Permohonan e-Permit Import/Eksport prekursor, bahan kimia terkawal dan mesin pembuat ubat; dan Permohonan e-Permit Eksport Bahan Kimia di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010. Mengemukakan maklum balas Pre-Export Notification kepada Pihak Berkuasa di Negara Pengeksport.
Cik Suzana B Shamsuddin
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmaceutical Logistics
Pharmacy Practice & Development Division
suzana.shamsuddinmoh.gov.my
03-7841 3287
i) Memantau kualiti perkhidmatan farmasi melalui program Quality Assurance (QAP) dengan melihat dan menganalisa pencapaian-pencapaian QAP dari seluruh negeri. ii) Memantau dan menganalisa prestasi Key Performance Indicator (KPI) untuk Ketua Pengarah Kesihatan, Pengarah Kanan Program Farmasi, Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi dan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) secara berkala. iii) Membentangkan laporan-laporan analisa terhadap prestasi pencapaian QAP dan KPI dalam Mesyuarat Jawatankuasa Inovasi dan Kreativit (A&P) dan Mesyuarat Induk Inovasai dan Kreativiti Farmasi. iv) Memantau pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi. v) Merancang, mengurus dan menjalankan aktiviti Audit Dalaman Amalan (ADAF) ke atas hospital-hospital dan klinik-klinik kesihatan yang ditugaskan. vi) Bertindak sebagai urusetia untuk jawatankuasa-jawatankuasa yang diwujudkan iaitu Jawatankuasa QAP (A&P), Jawatankuasa KPI (A&P), Jawatankuasa Piagam Pelanggan (A&P).

Pages