Staff Directory

Displaying 21 - 30 of 278
Cik Lee Mei Wah
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
meiwahmoh.gov.my
03-7841 3338
-
Pn. Nurhazwani Binti Mohd Noor
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
nurhazwani_mnmoh.gov.my
03-7841 3210
-
Pn. Noridayu binti Tumiran
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
noridayu.tumiranmoh.gov.my
03-7841 3249
Melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan:- 1. Perkhidmatan Farmasi Ambulatori 2. Perkhidmatan Farmasi Methadone 3. Pelaporan & aktiviti Keselamatan Pengubatan (MERS) & Malaysian Patient Safety Goal (MPSG) 4. Perkhidmatan Farmakoterapi Berhenti Merokok 5. PHIS OP/OM/PM/Methadone/Kad Alahan
Cik Grace Tan Poh Lian
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
gracetanmoh.gov.my
03-7841 3627
Perancangan dan pemantauan Amalan Farmasi Primer
Pn. Asniza Binti Alias
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Advertisement & Innovation
Pharmacy Enforcement Division
asnizaaliasmoh.gov.my
03-7841 3639
1. Menyelaras semua proses permohonan baru / pindaan / pembatalan sijil kelulusan iklan 2. Menyelaras semua proses kualiti Seksyen Lembaga Iklan Ubat ie piagam pelanggan , OBB , laporan statistik bulan & laporan tahunan 3. Menyelaras Mesyuarat Lembaga Iklan Ubat & bertindak sebagai Setiausaha Lembaga Iklan Ubat
Pn. Norazimah Bt Abdul Manan
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Information Technology & Informatics Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
norazimahammoh.gov.my
03-7841 3361
1. Pengurusan pelaksanaan projek PhIS & CPS di fasiliti 2. Pengurusan pelaksanaan sistem yang berintegrasi dengan PhIS & CPS (HIS@KKM, TPC-OHCIS)
Pn. Hanisah binti Shafie
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Cawangan Pendaftaran
Pharmacy Board
hanisah.shafiemoh.gov.my
03-7841 3383
1) Mengendali semua Lawatan Akreditasi/pengiktirafan program ijazah farmasi dalam negara. 2) Mengendali lawatan akreditasi/pengiktirafan program ijazah farmasi luar negara berdasarkan kepada permohonan yang diterima LFM. 3) Menguruskan kandungan Standard Kelulusan dan Pengiktirafan Ijazah Farmasi (eg: semakan semula/pindaan/tambahan) sebagai standard dan rujukan kepada penilaian program ijazah farmasi. 4) mengendali penyediaan MOA untuk tujuan latih amal Pelajar IPT di fasiliti KKM.
Pn. Nurul Afifah Binti Osman
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Seksyen Sekretariat LFM & Koordinasi BLFM
Pharmacy Board
nurulafifahmoh.gov.my
03-7841 3671
1) Urusetia Mesyuarat Lembaga Farmasi Malaysia 2) Statistik BLFM 3) Maklum balas Pelan Operasi Latihan BLFM, kualiti, kewangan, perjawatan BLFM
Pn. Nik Zurianiarina Binti Mohd Zaki
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
zurianiarinamoh.gov.my
03-7841 3347
-
En. Mohd Radzi Bin Abdul Aziz
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Information Technology & Informatics Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
radziazizmoh.gov.my
03-7841 3669
1. Tadbir urus, pembangunan dan pengoperasian data digital 2. Sokongan teknikal - Research@Pharmacy, IRIS, CERT, VMS

Pages