Staff Directory

Displaying 21 - 30 of 262
Pn. Nor Aza Binti Hassan
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
azamoh.gov.my
03-7841 3666
-
Pn. Salina Binti Mohd Zamani
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
salina.mzmoh.gov.my
03-7841 3223
-
Cik Farahwahida Bt Mohd Kasim
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmaceutical Logistics
Pharmacy Practice & Development Division
wahida_kasimmoh.gov.my
03-7841 3323
Merancang, menyelaras, memantau dan mengurus keperluan teknikal perolehan ubat-ubatan yang dibuat melalui kontrak pusat di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia.
Pn. Haarathi a/p Chandriah
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmaceutical Logistics
Pharmacy Practice & Development Division
haarathi_chandriahmoh.gov.my
03-7841 3330
-
Cik Nor Hasni binti Haron
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
hasni.haronmoh.gov.my
03-7841 3357
Menyelaras perkhidmatan farmasi klinikal di wad, "Medication Therapy Adherence Clinic" (MTAC) Psoriasis, MTAC Hemofilia dan MTAC Talasemia.
Pn. Rosliza Bt. Lajis
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
roslizamoh.gov.my
03-7841 3258
Menyediakan penilaian ubat-ubatan dari segi keberkesanan ubat, keselamatan dan keberkesanan kos bagi tujuan penyenaraian ubat-ubatan ke dalam Formulari Ubat Kementerian Kesihatan Malaysia Menjalankan aktiviti penskoran ubat-ubatan mengikut kelas terapeutik dimana hasil dari penskoran akan digunakan dalam proses penyenaraian ubat-ubatan ke dalam Formulari Ubat Kementerian Kesihatan Malaysia
Pn. Nurzita Binti Ahmad Nasir
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Professional Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
nurzita_nmoh.gov.my
03-7841 3213
-
Cik Siti Hufaidah bt Suhimi
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
hufaidahmoh.gov.my
03-7841 3215
-
Pn. Norlida Binti Abd. Rahman @ Othman
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Forensic Pharmacy
Pharmacy Enforcement Division
lida_armoh.gov.my
03-7841 3293
-
Pn. Noraini binti Sa'ari
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Medicine Price
Pharmacy Practice & Development Division
norainismoh.gov.my
03-7841 3373
-

Pages