Staff Directory

Displaying 11 - 20 of 268
Pn. Ezatul Rahayu Bt Anuar
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Information Technology & Informatics Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
e_rahayumoh.gov.my
03-7841 3273
-
Pn. Noraini bt Mohamad
Deputy Director Grade UF54
Cawangan Pendaftaran
Pharmacy Board
pfnorainimoh.gov.my
03-7841 3375
-
Pn. Norhuda binti Mohd Tajuddin
Deputy Director Grade UF54
Pharmaceutical Logistics
Pharmacy Practice & Development Division
hoodamoh.gov.my
03-7841 3682
1. Merancang keperluan ubat-ubatan bagi tender baru atau pembaharuan tender. Memantau prestasi perkhidmatan bekalan ubat APPL dan bukan APPL oleh syarikat konsesi kepada institusi KKM. 2. Merancang dan menyediakan kertas kerja permohonan peruntukan tambahan dan permohonan dasar baru 'One-Off' serta menyelaras pengumpulan data statistik bagi peruntukan dan perbelanjaan bagi ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen. 3. Menganalisis data berkaitan perolehan bagi tujuan perancangan dan penambahbaikan pengurusan Logisitik Farmaseutikal KKM. 4. Merancang, menyelaras dan menguruskan perkembangan amalan perolehan dan pengurusan stor di hospital, pejabat kesihatan dan klinik kesihatan kerajaan.
Pn. Nurhairani Binti Abdul Latif
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Infrastructure Development & Quality Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
nurhairanilatifmoh.gov.my
03-7841 3351
Memantau keperluan projek pembangunan - infrastruktur dan aset. Menyelaras, menyiasat dan menjawab aduan awam. Memantau aktiviti Audit Dalam Amalan Farmasi ADAF. Memantau aktiviti Quality Assurance Programme QAP. Memantau aktiviti Key Performance Indicators KPI. Memantau aktiviti Piagam Pelanggan. Menyediakan jawapan kepada soalan-soalan parlimen (lisan dan bertulis).
Pn. Fatkhiah binti Haji Khalil
Deputy Director Grade UF54
Medicine Price
Pharmacy Practice & Development Division
fatkhiahmoh.gov.my
03-7841 3379
Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan harga ubat-ubatan melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemantauan harga ubat-ubatan di setiap peringkat pengedaran di sektor awam dan swasta dan pengwujudan satu pangkalan data harga ubat-ubatan negara dan antarabangsa sebagai maklumat rujukan dan perbandingan untuk kegunaan dalaman, agensi kerajaan yang lain dan orang ramai.
 
 Menyelaras dan melaksanakan semua strategi dan aktiviti-aktiviti ke arah pencapaian Dasar Ubat Nasional dalam memastikan ubat-ubatan perlu mampu diperolehi oleh rakyat untuk meningkatkan tahap kesihatan yang diharapkan. 
 
 Mengwujudkan pengkongsian maklumat harga ubat-ubatan yang mudah diakses oleh orang ramai di laman web awam. (www.pharmacy.gov.my).
 
 Merancang dan menyediakan maklumat-maklumat dan garis panduan ke arah pembentukan polisi berkaitan penstrukturan dan kawalan harga ubat-ubatan.
Pn. Zarina binti Rosli
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Professional Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
zarinaroslimoh.gov.my
03-7841 3271
-
Pn. Siti Aisah Binti Bahari
Deputy Director Grade UF54
Cawangan Pengiktirafan & Etika
Pharmacy Board
siti.aisahmoh.gov.my
03-7841 3288
-
En. Mohd Zawawi Bin Abdullah
Deputy Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
m.zawawimoh.gov.my
03-7841 3649
-
Dr. Abdul Haniff Bin Mohamad Yahaya
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Research & Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
dulha5moh.gov.my
03-7841 3342
-
En. Mokhtar Bin Abdullah
Deputy Director Grade UF54
Advertisement & Innovation
Pharmacy Enforcement Division
mokhtar.abdullahmoh.gov.my
03-7841 3202
-

Pages