Staff Directory

Displaying 11 - 20 of 278
Pn. Munira binti Muhammad
Deputy Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
munira_muhammadmoh.gov.my
03-7841 3384
Mengetuai Seksyen Maklumat Ubat dan Pendidikan Pengguna. Bertanggungjawab merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti pendidikan berkaitan Penggunaan Ubat Secara Berkualiti kepada orang awam termasuk menjadi Penyelaras Program Duta Kenali Ubat Anda yang merupakan salah satu program yang berkonsepkan pemerkasaan masyarakat (community empowerment).
Pn. Nur' Ain Shuhaila binti Shohaimi
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Policy Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
ain.shuhailamoh.gov.my
03-7841 3637
Mengetuai Unit Inovasi yang bertanggungjawab menyelaras pelaksanaan aktiviti berkaitan Kualiti dan Inovasi (Mystery Shopping, Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja, bengkel/latihan berkaitan kualiti) dan menyelaras pengumpulan data/maklumat serta penyediaan laporan berkaitan KPI, QAP, Piagam Pelanggan (BPF & KKM), statistik Bahagian Dasar dan Pengurusan Farmasi dan inisiatif kualiti Negeri.
Pn. Nurhairani binti Abdul Latif
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Infrastructure Development & Quality Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
nurhairanilatifmoh.gov.my
03-7841 3251
Menguruskan Bajet Belanja Mengurus dan Pembangunan (BP11) Mengurus Sumbangan/ Perolehan Peralatan Perubatan/Infrastruktur di bawah PICK Memantau perlaksanaan indikator kualiti (KPI/QAP/OBB/Piagam Pelanggan Teras KKM) Mengurus Audit KPI KPK Mengurus Pemeriksaan Good Preparation Practice (GPP) Mengurus Permohonan Projek Pembangunan (Fizikal) di bawah RMK Mengurus Perlaksanaan Sasaran Kerja Utama Mengurus Perlaksanaan NPQH peringkat Program Perkhidmatan Farmasi Mengurus Aktiviti Inisiatif Kualiti (Lean/KIK/QA/Inovasi) Mengurus Perlaksanaan MS ISO peringkat Program Perkhidmatan Farmasi, IPKKM
Dr. Abdul Haniff bin Mohamad Yahaya
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Research & Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
dulha5moh.gov.my
03-7841 3342
-
Pn. Saleha binti Abd Rahman@Ngah
Deputy Director Grade UF54
Forensic Pharmacy
Pharmacy Enforcement Division
saleha.rahmanmoh.gov.my
03-7841 3253
Menyelaras, mengetuai, merancang, mengawal dan memantau semua aktiviti dalam Seksyen Farmasi Forensik Siber dan Seksyen Farmasi Forensik Kimia dan aktiviti berkaitan pengesahan ketulenan produk
Pn. Salina binti Setan
Deputy Director Grade UF54
Advertisement & Innovation
Pharmacy Enforcement Division
ssalinamoh.gov.my
03-7841 3202
1. Merancang, memantau , menyelaras dan melaksana dasar,polisi dan halatuju semua aktiviti berkaitan kawalan iklan perubatan merangkumi proses pengeluaran kelulusan sijil iklan ubat dan perkhidmatan kesihatan, saringan iklan perubatan di semua media dan aktiviti pendidikan dan kesedaran kepada pihak-pihak berkepentingan bagi memastikan iklan perubatan yang disiarkan mematuhi Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956 dan undang-undang lain yang dikuatkuasakan oleh Bahagian penguatkuasaan Farmasi . 2. Merancang, memantau dan menyelaras pelaksanaan aktiviti melibatkan kajian penyelidikan dan pembangunan, kajian jaminan kualiti, inovasi dan kreativiti penguatkuasaan farmasi
Pn. Nurulfajar binti Mohd Jamid
Deputy Director Grade UF54
Cawangan Pengiktirafan & Etika
Pharmacy Board
nfajarmoh.gov.my
03-7841 3288
Memantau dan menyelia aktiviti-aktiviti berkaitan pengiktirafan program Ijazah Farmasi, siasatan ke atas aduan terhadap Ahli Farmasi Berdaftar, membangunkan garispanduan kepakaran ahli farmasi dan juga memantau dan menyelia aktiviti berkaitan penyenaraian PPF dan pindaan Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 berkaitan pendaftaran PPF.
Pn. Nurul Adha binti Othman
Deputy Director Grade UF54
Cawangan Pendaftaran
Pharmacy Board
nuruladhamoh.gov.my
03-7841 3375
1. Memantau dan menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti berkaitan pendaftaran Ahli Farmasi Berdaftar Penuh (FRP) , Pertubuhan Perbadanan (BC), Ahli Farmasi Provisional (PRP) dan Ahli Farmasi Berdaftar Sementara (TRP) di bawah Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 dan Peraturan-peraturannya. 2. Memantau dan menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti berkaitan latihan Ahli Farmasi Provisonal (PRP) di sektor awam dan sektor liberilisasi 3. Memantau dan menyelaras pelaksanaan Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi (PKUMF)
En. Mohd Zawawi bin Abdullah
Deputy Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
m.zawawimoh.gov.my
03-7841 3649
1. Merangka, mengurus dan meneliti urusan berkaitan perundangan farmasi di Malaysia yang merangkumi semakan, kajian, penggubalan, pewartaan dan pemakaian undang-undang termasuk permohonan kelulusan khas / pengecualian undang-undang; mengurusetia dan melaksanakan tadbir urus Lembaga Racun; 2. Memantau dan memastikan pelaksanaan penyiasatan dan pendakwaan yang berkesan dan cekap - dilaksanakan dengan mematuhi peruntukan perundangan dan garis panduan yang ditetapkan serta memenuhi keperluan negara dan selaras dengan dasar semasa Kerajaan.
Pn. Ezatul Rahayu binti Anuar
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Information Technology & Informatics Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
e_rahayumoh.gov.my
03-7841 3273
-

Pages