Staff Directory

Displaying 1 - 10 of 271
Pn. Fuziah binti Abdul Rashid
Director Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Practice & Development
Pharmacy Practice & Development Division
fuziah_arashidmoh.gov.my
03-7841 3281
-
Pn. Siti Aisah binti Bahari
Director Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
siti.aisahmoh.gov.my
03-7841 3630
-
En. Roeslan bin Ishak
Director Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Enforcement
Pharmacy Enforcement Division
roeslanishakmoh.gov.my
03-7841 3302
-
Pn. Norhaliza binti A Halim
Senior Director of Pharmaceutical Services Grade Utama C (KUP)
Office of the Senior Director of Pharmaceutical Services
Pharmaceutical Services Division
norhalizamoh.gov.my
03-7841 3201
-
Kosong
Deputy Director Grade UF54
Cawangan Pengiktirafan & Etika
Pharmacy Board
03-7841 3288
-
Pn. Noraini bt Mohamad
Deputy Director Grade UF54
Cawangan Pendaftaran
Pharmacy Board
pfnorainimoh.gov.my
03-7841 3375
-
En. Mohd Zawawi bin Abdullah
Deputy Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
m.zawawimoh.gov.my
03-7841 3649
-
Pn. Norhuda binti Mohd Tajuddin
Deputy Director Grade UF54
Pharmaceutical Logistics
Pharmacy Practice & Development Division
hoodaamoh.gov.my
03-7841 3682
1. Merancang keperluan ubat-ubatan bagi tender baru atau pembaharuan tender. Memantau prestasi perkhidmatan bekalan ubat APPL dan bukan APPL oleh syarikat konsesi kepada institusi KKM. 2. Merancang dan menyediakan kertas kerja permohonan peruntukan tambahan dan permohonan dasar baru 'One-Off' serta menyelaras pengumpulan data statistik bagi peruntukan dan perbelanjaan bagi ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen. 3. Menganalisis data berkaitan perolehan bagi tujuan perancangan dan penambahbaikan pengurusan Logisitik Farmaseutikal KKM. 4. Merancang, menyelaras dan menguruskan perkembangan amalan perolehan dan pengurusan stor di hospital, pejabat kesihatan dan klinik kesihatan kerajaan.
Pn. Nurhairani binti Abdul Latif
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Infrastructure Development & Quality Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
nurhairanilatifmoh.gov.my
03-7841 3251
Memantau keperluan projek pembangunan - infrastruktur dan aset. Menyelaras, menyiasat dan menjawab aduan awam. Memantau aktiviti Audit Dalam Amalan Farmasi ADAF. Memantau aktiviti Quality Assurance Programme QAP. Memantau aktiviti Key Performance Indicators KPI. Memantau aktiviti Piagam Pelanggan. Menyediakan jawapan kepada soalan-soalan parlimen (lisan dan bertulis).
Dr. Abdul Haniff bin Mohamad Yahaya
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Research & Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
dulha5moh.gov.my
03-7841 3342
-

Pages