Staff Directory

Displaying 1 - 10 of 268
Datin Dr Faridah Aryani binti Md. Yusof
Senior Director of Pharmaceutical Services Grade Utama B
Office of the Senior Director of Pharmaceutical Services
Pharmaceutical Services Division
famymoh.gov.my
03-7841 3201
-
Pn. A'tia binti Hashim
Director Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Practice & Development
Pharmacy Practice & Development Division
atiamoh.gov.my
03-7841 3281
-
En. Tan Ann Ling
Director Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Enforcement
Pharmacy Enforcement Division
talmoh.gov.my
03-7841 3302
-
Cik Norhaliza Binti A Halim
Director Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
norhalizamoh.gov.my
03-7841 3630
-
En. Roeslan bin Ishak
Director Grade UF54
Office of Director of Pharmacy Board Malaysia
Pharmacy Board
roeslanishakmoh.gov.my
03-7841 3683
-
Dr. Abdul Haniff Bin Mohamad Yahaya
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Research & Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
dulha5moh.gov.my
03-7841 3342
-
En. Mokhtar Bin Abdullah
Deputy Director Grade UF54
Advertisement & Innovation
Pharmacy Enforcement Division
mokhtar.abdullahmoh.gov.my
03-7841 3202
-
Cik Latifah Binti Haji Idris
Deputy Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
latifahimoh.gov.my
03-7841 3243
Bertanggungjawab dalam memantau dan meyelaras aktiviti kawalan bahan precursor, bahan kimia terkawal, bahan kimia strategik dan mesin pembuat ubat, Bertanggungjawab dalam menyelaras aktiviti kawalan pengimportan di pintu masuk kastam. Juga bertanggungjawab dalam penyediaan garispanduan melibatkan aktiviti pemeriksaan premis yang mengendalikan ubat-ubatan dan kosmetik.
Pn. Rohana binti Hassan
Deputy Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
rohana_hassanmoh.gov.my
03-7841 3282
Menguruskan permohonan ubat-ubatan yang memerlukan kelulusan khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) & Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF) .Bertanggungjawab terhadap pengurusan pembangunan dan pengedaran Malaysia Drug Code (MDC) untuk setiap ubat yang digunakan iaitu sama ada berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) dan tidak berdaftar. Menguruskan penerbitan Formulari Ubat KKM dan juga Malaysia Drug Code (MDC) dalam bentuk buku/CD secara berkala. Urusetia kepada Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat-ubatan KKM. Menguruskan permohonan-permohonan penyenaraian ubat yang diterima dari negeri/hospital/JKK ubat untuk pembentangan dalam Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat KKM. Memastikan penyediaan pekeliling pindaan ubat-ubatan baru yang dilulus serta dibatalkan dari FUKKM selepas setiap kali Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat KKM.
Pn. Rozita Binti Mohamad
Deputy Director Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Pharmacy Practice & Development Division
pfrozitamoh.gov.my
03-7841 3378
-

Pages