Staff Directory

Displaying 1 - 10 of 242
Dr. Salmah Bt. Bahri
Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Grade Jusa A
Senior Director of Pharmaceutical Services Office
Bahagian Perkhidmatan Farmasi
drsalmah.bahrimoh.gov.my
03-7841 3201
-
Dr. Kamaruzaman Bin Saleh
Pengarah Grade Jusa C
Director of Pharmacy Practice & Development Office
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
karlsalmoh.gov.my
-
En. Tan Ann Ling
Pengarah Grade Jusa C
Director of Pharmacy Enforcement Office
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
talmoh.gov.my
03-7841 3302
-
Dr. Hasenah Binti Ali
Pengarah Grade Jusa C
Deputy Director of Pharmacy Policy & Management Office
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
hasenahmoh.gov.my
03-7841 3630
-
En. Mohd Yunos bin Shaari
Pengarah Grade Jusa C (KUP)
Pejabat Pengarah Lembaga Farmasi Malaysia
Lembaga Farmasi Malaysia
mohdyunosshaarimoh.gov.my
-
Cik Latifah Binti Haji Idris
Timbalan Pengarah Grade UF54
Licensing
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
latifahimoh.gov.my
03-7841 3380
Bertanggungjawab dalam memantau dan meyelaras aktiviti kawalan bahan precursor, bahan kimia terkawal, bahan kimia strategik dan mesin pembuat ubat, Bertanggungjawab dalam menyelaras aktiviti kawalan pengimportan di pintu masuk kastam. Juga bertanggungjawab dalam penyediaan garispanduan melibatkan aktiviti pemeriksaan premis yang mengendalikan ubat-ubatan dan kosmetik.
Pn. Salbiah Bt Mohd Salleh
Timbalan Pengarah Grade UF54
Medicine Price
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
salbiahsallehmoh.gov.my
03-7841 3379
Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan harga ubat-ubatan melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemantauan harga ubat-ubatan di setiap peringkat pengedaran di sektor awam dan swasta dan pengwujudan satu pangkalan data harga ubat-ubatan negara dan antarabangsa sebagai maklumat rujukan dan perbandingan untuk kegunaan dalaman, agensi kerajaan yang lain dan orang ramai.
 
 Menyelaras dan melaksanakan semua strategi dan aktiviti-aktiviti ke arah pencapaian Dasar Ubat Nasional dalam memastikan ubat-ubatan perlu mampu diperolehi oleh rakyat untuk meningkatkan tahap kesihatan yang diharapkan. 
 
 Mengwujudkan pengkongsian maklumat harga ubat-ubatan yang mudah diakses oleh orang ramai di laman web awam. (www.pharmacy.gov.my).
 
 Merancang dan menyediakan maklumat-maklumat dan garis panduan ke arah pembentukan polisi berkaitan penstrukturan dan kawalan harga ubat-ubatan.
En. Dzafarullah Bin Daud
Timbalan Pengarah Grade UF54
Advertisement & Innovation
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
dzafarullahmoh.gov.my
03-7841 3203
Bertanggungjawab menguruskan Projek NKRA Sistem Pengurusan Integrasi Kawalan Efektif Substan (SPIKES) (www.myspikes.gov.my) di dalam kawalan sah substan (narkotik, psikotropik, prekursor). Mengkoordinasi pelesenan, kebenaran dan permit bahan-bahan narkotik dan psikotropik. Pemantauan pangkalan data ubat-ubatan terkawal (Pseudoephedrine/Ephedrine, Dextromethorphan,Tramadol). Wakil tetap Bahagian Perkhidmatan Farmasi di Mesyuarat Penyelarasan dan Pemantauan Program Inisiatif NKRA di antara Agensi-agensi Terlibat dengan Inisiatif Makmal Jenayah NKRA GTP 2.0 dan Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Permohonan Lesen dan Pendaftaran Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Bahagian Amalan Perubatan).
Pn. Noraini Binti Mohamad
Timbalan Pengarah Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
norainimohdmoh.gov.my
03-7841 3378
-
Dr. Dr.Azuana Binti Ramli
Timbalan Pengarah Grade UF54
Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
-

Pages