Staff Directory

Displaying 1 - 10 of 237
Dr. Salmah Bt. Bahri
Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Grade Utama A
Office of the Senior Director of Pharmaceutical Services
Program Perkhidmatan Farmasi
drsalmah.bahrimoh.gov.my
03-7841 3201
-
Dr. Kamaruzaman Bin Saleh
Pengarah Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Practice & Development
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
karlsalmoh.gov.my
-
En. Tan Ann Ling
Pengarah Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Enforcement
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
talmoh.gov.my
03-7841 3302
-
Dr. Hasenah Binti Ali
Pengarah Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
hasenahmoh.gov.my
03-7841 3630
-
En. Mohd Yunos bin Shaari
Pengarah Grade Utama C (KUP)
Office of Director of Pharmacy Board Malaysia
Lembaga Farmasi Malaysia
mohdyunosshaarimoh.gov.my
-
Pn. Che Pun Bt Bujang
Timbalan Pengarah Grade Utama C (KUP)
Quality Use of Medicines
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
che_punmoh.gov.my
03-7841 3611
Mengetuai Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti. Bertanggungjawab merancang, memantau aktiviti pendidikan ubat-ubatan kepada masyarakat bagi meningkatkan tahap kesedaran masyarakat untuk menggunakan ubat dengan selamat dan lebih bertanggungjawab. Menyebarkan maklumat ubat-ubatan kepada healthcare provider dan masyarakat serta menyediakan akses untuk healthcare provider dan masyarakat mendapat maklumat ubat-ubatan yang diperlukan. Merancang dan memantau aktiviti keselamatan pengubatan dan aktiviti promosi ubat-ubatan kepada healthcare provider bagi mencapai matlamat penggunaan ubat secara selamat dan berkualiti oleh healthcare provider.
Tn. Hj. Ghazali Bin Mansor
Timbalan Pengarah Grade Utama C (KUP)
Legislation
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
ghazalimmoh.gov.my
03-7841 3263
Bertanggung jawab dalam memantau ke atas hal-hal berkaitan perundangan Farmasi dan pendakwaan kes di bawah akta yang dikuatkuasakan oleh Bahagian Penguatkuasa Farmasi. Bertanggungjawab dalam memantau penyediaan draf pindaan undang-undang berkaitan farmasi untuk semakan Jabatan Peguam Negara dan bertindak sebagai Setiausaha Lembaga Racun.
En. Mazlan Bin Ismail
Timbalan Pengarah Grade Utama C (KUP)
Forensic Pharmacy
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
mazlanmoh.gov.my
03-7841 3253
Mengetuai, menyelaras dan memantau aktiviti meningkatkan kesedaran pengguna berhubung penggunaan ubat-ubatan., proses pengendalian aduan , pengendalian maklumbalas berhubung aktiviti Penguatkuasaan Farmasi serta perjalanan aktiviti R&D Penguatkuasa Farmasi dan juga mengetuai Makmal Forensik Penguatkuasa Farmasi.
Pn. Fatimah Bt Abdul Rahim
Timbalan Pengarah Grade Utama C (KUP)
Pharmaceutical Logistics
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
fatimah_rmoh.gov.my
03-7841 3628
1. Merancang keperluan ubat-ubatan bagi tender baru atau pembaharuan tender. Memantau prestasi perkhidmatan bekalan ubat APPL dan bukan APPL oleh syarikat konsesi kepada institusi KKM. 2. Merancang dan menyediakan kertas kerja permohonan peruntukan tambahan dan permohonan dasar baru 'One-Off' serta menyelaras pengumpulan data statistik bagi peruntukan dan perbelanjaan bagi ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen. 3. Menganalisis data berkaitan perolehan bagi tujuan perancangan dan penambahbaikan pengurusan Logisitik Farmaseutikal KKM. 4. Merancang, menyelaras dan menguruskan perkembangan amalan perolehan dan pengurusan stor di hospital, pejabat kesihatan dan klinik kesihatan kerajaan.
Pn. Salbiah Bt Mohd Salleh
Timbalan Pengarah Grade Utama C (KUP)
Medicine Price
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
salbiahsallehmoh.gov.my
03-7841 3379
Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan harga ubat-ubatan melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemantauan harga ubat-ubatan di setiap peringkat pengedaran di sektor awam dan swasta dan pengwujudan satu pangkalan data harga ubat-ubatan negara dan antarabangsa sebagai maklumat rujukan dan perbandingan untuk kegunaan dalaman, agensi kerajaan yang lain dan orang ramai.
 
 Menyelaras dan melaksanakan semua strategi dan aktiviti-aktiviti ke arah pencapaian Dasar Ubat Nasional dalam memastikan ubat-ubatan perlu mampu diperolehi oleh rakyat untuk meningkatkan tahap kesihatan yang diharapkan. 
 
 Mengwujudkan pengkongsian maklumat harga ubat-ubatan yang mudah diakses oleh orang ramai di laman web awam. (www.pharmacy.gov.my).
 
 Merancang dan menyediakan maklumat-maklumat dan garis panduan ke arah pembentukan polisi berkaitan penstrukturan dan kawalan harga ubat-ubatan.

Pages