Staff Directory

Displaying 1 - 10 of 282
Pn. Norhaliza binti A Halim
Senior Director of Pharmaceutical Services Grade Utama B
Office of the Senior Director of Pharmaceutical Services
Pharmaceutical Services Division
norhalizamoh.gov.my
03-7841 3201
-
Pn. Rosilawati binti Ahmad
Director Grade Utama B
Pejabat Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara
National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)
rosilawati.anpra.gov.my
-
Dr. Azuana binti Ramli
Deputy Director Grade Utama C
Pusat Penilaian Produk & Kosmetik
National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)
azuananpra.gov.my
-
Pn. Salwati binti Abd Kadir
Deputy Director Grade Utama C
Pusat Koordinasi & Perancangan Strategik Regulatori
National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)
salwanpra.gov.my
-
Dr. Noraida binti Mohamad Zainoor
Deputy Director Grade Utama C
Pusat Komplians & Kawalan Kualiti
National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)
drnoraidanpra.gov.my
-
En. Roeslan bin Ishak
Director Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Enforcement
Pharmacy Enforcement Division
roeslanishakmoh.gov.my
03-7841 3302
1. Mengarah dan menguruskan hal-hal dasar, pentadbiran dan pengurusan bahagian Penguatkuasa 2. Bertangungjawab ke atas organisasi penguatkuasaan farmasi yang terbahagi mengikut aktiviti utama yang berikut: cawangan perisikan dan operasi, cawangan pelesenan, cawangan perundangan, cawangan kawalan iklan dan Seksyen perkembangan Penguatkuasaan Farmasi. 3. Mengarah dan mengawal selia pengurusan perundangan dan teknikal berkaitan tindakan implementasi, proaktif dan reaktif berkaitan penguatkuasaan undang-undang farmasi yang berkaitan. 4. Melaksanakan proses penilaian prestasi, perancangan dan pembangunan organisasi.
Pn. Fuziah binti Abdul Rashid
Director Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Practice & Development
Pharmacy Practice & Development Division
fuziah_arashidmoh.gov.my
03-7841 3281
1. Merancang dan memantau aktiviti perkhidmatan farmasi klinikal dan teknikal di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM (hospital dan klinik kesihatan) serta fasiliti-fasiliti lain yang berkaitan 2. Memantau dan mengawal selia peruntukan , pengurusan perolehan dan inventori ubat-ubatan dan bukan ubat 3. Memantau dan mengawalselia urusan berkaitan membangunkan garispanduan, polisi dan peraturan yang melibatkan ubat-ubatan di dalam Formulari Ubat-Ubatan KKM (FUKKM) 4. Memantau dan mengawal selia sistem penyampaian maklumat ubat-ubatan kepada pesakit dan orang awam 5. Merancang dan memantau proses penilaian prestasi, perancangan dan pembangunan organisasi
Pn. Siti Aisah binti Bahari
Director Grade Utama C
Office of Director of Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
siti.aisahmoh.gov.my
03-7841 3630
-
Pn. Akmalyatun Kamal binti Kamaruddin
Director Grade UF54
Office of Director of Pharmacy Board Malaysia
Pharmacy Board
akmalyatunmoh.gov.my
03-7841 3683
Memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti berkaitan pendaftaran Ahli Farmasi serta aktiviti-aktiviti berkaitan polisi, siasatan, statistik dan pengiktirafan Program Ijazah Farmasi bagi memastikan perkhidmatan farmasi yang terbaik dan kompeten.
Dr. Abdul Haniff bin Mohamad Yahaya
Deputy Director Grade UF54
Pharmacy Research & Development Subdivision
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
dulha5moh.gov.my
03-7841 3342
-

Pages