Permohonan iklan ubat oleh Lembaga Iklan Ubat Malaysia

Kategori statistik: 
Tag: 
URL: 
https://public.tableau.com/profile/farmasi#!/vizhome/Iklan_15850976795270/Dashboard1
Description: 
Iklan ubat, perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang ditawarkan oleh hospital swasta, klinik swasta, klinik radiologi swasta dan makmal perubatan swasta perlu mendapatkan kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat sebelum boleh diiklankan. Berikut merupakan statistik iklan yang diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.