Peratus preskripsi yang berjaya didispens dalam tempoh 30 minit 2011