Seranta Awam Atas Talian Mengenai Cadangan Pindaan Peraturan-peraturan Pendaftaran Ahli Farmasi 2004

BAHAGIAN A: SERANTA AWAM ATAS TALIAN

Seranta awam atas talian ini adalah selaras dengan aspirasi Kerajaan mendukung prinsip ketelusan dan kesaksamaan bagi pelaksanaan sesuatu undang-undang.

Oleh yang demikian, halaman ini disediakan untuk perundingan awam dan akan memaparkan draf cadangan baru atau pindaan undang-undang (termasuk undang-undang kecil, dasar, peraturan, dan lain-lain). Draf tersebut akan dipaparkan pada halaman ini dalam tempoh 14 hari.

Orang awam adalah digalakkan untuk memberi pendapat dan pandangan kepada Lembaga Farmasi Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dalam tempoh ini.

 

BAHAGIAN B: DOKUMEN UNTUK MUAT TURUN

No Dokumen Tempoh Dibuka  Status  Download
1 Draf Cadangan Pindaan Peraturan-Peraturan Pendaftaran Ahli Farmasi 2004 Sehingga 4 Julai 2017 DITUTUP Muat Turun