Protocol of Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC): Warfarin

Protokol ini menerangkan tentang pengurusan pesakit yang mengambil ubat warfarin dan menggariskan aktiviti dan dokumentasi yang diperlukan untuk pegawai farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menjalankan Warfarin Medication Therapy Adherence Clinic (WMTAC).

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: