Pharmacoeconomic Guideline For Malaysia

Buku garis panduan ini diwujudkan untuk digunakan oleh para penyelidik dalam menyediakan kajian farmakoekonomik di Malaysia sebagai salah satu dokumen dalam penilaian proforma untuk kemasukan ubat ke dalam Formulari Ubat Kementerian Kesihatan Malaysia (FUKKM)

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: