Garis Panduan Pembekalan Ubat Farmasi Pesakit Dalam

Garis Panduan Pembekalan Farmasi Pesakit Dalam ini dikeluarkan selaras dengan perkembangan perkhidmatan farmasi bagi memastikan perkhidmatan pembekalan ubat dapat diseragamkan di semua fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Ianya menerangkan mengenai prosedur kerja pembekalan ubat Farmasi Pesakit Dalam yang merangkumi pembekalan secara Sistem Unit Dos (UDS) dan stok wad.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: