Buku Log Latihan Ahli Farmasi Provisional (PRP) di Sektor Awam

 • Untuk kegunaan Pegawai Farmasi Provisional (PRP) yang menjalani latihan provisional di sektor awam (ambilan 1 Ogos 2017 dan ke atas)
 • Mengandungi sembilan (6) modul latihan wajib iaitu:
 1. Ward Pharmacy Practice
 2. Out-patient Pharmacy Services
 3. In-patient Pharmacy Services
 4. Drugs and Poisons Information Services
 5. Manufacturing and Prepacking
 6. Inventory/ Store Management
 • Mengandungi sembilan (3) modul latihan pilihan (optional) iaitu:
 1. Clinical Pharmacokinetic Services
 2. Parenteral Nutrition/ Intravenous Additive Services
 3. Oncology Pharmacy Service
 • Mesyuarat LFM bil ke-113 telah memutuskan bahawa latihan TDM, TPN dan CDR adalah optional dan tidak wajib. Sekiranya perkhidmatan ini tiada di hospital terbabit, PRP tidak perlu menjalani latihan-latihan ini. Sekiranya perkhidmatan-perkhidmatan ini ada disediakan di hospital terbabit, PRP juga boleh memilih untuk tidak menjalani ketiga-tiga latihan atau memilih salah satu perkhidmatan sahaja.

 • Walaubagaimanapun, sekiranya PRP memilih untuk menjalani latihan bagi salah satu perkhidmatan tersebut, PRP wajib mendapat markah sekurang-kurangnya 60% sebagai syarat lulus untuk memohon pendaftaran penuh ahli farmasi (FRP).

 • PRP perlu mencapai markah minimum 60% bagi setiap modul latihan dan juga markah purata bagi semua minimum 60%.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan