Akta Racun 1952 dan Peraturan-peraturannya

Akta Racun 1952 mengawalselia aktiviti pengimportan, pemilikan, pengilangan, compounding, penyimpanan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan bahan racun yang disenaraikan dalam akta.

Kategori dokumen: 
Akta
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
Akta Racun 1952 (9573)148.14 KB
Peraturan-peraturan Racun 1952 (5155)213.33 KB
Peraturan-peraturan Racun (Bahan Psikotropik) 1989 (2107)263.85 KB
Jadual Kedua (3462)6.41 KB
Jadual Ketiga (1768)9.49 KB