Akta Racun 1952 dan Peraturan-peraturannya

Akta Racun 1952 mengawalselia aktiviti pengimportan, pemilikan, pengilangan, compounding, penyimpanan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan bahan racun yang disenaraikan dalam akta.

Kategori dokumen: 
Akta
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
PDF icon Akta Racun 1952 (16165)148.14 KB
PDF icon Peraturan-peraturan Racun 1952 (8638)213.33 KB
PDF icon Peraturan-peraturan Racun (Bahan Psikotropik) 1989 (3167)263.85 KB
PDF icon Jadual Kedua (5823)6.41 KB
PDF icon Jadual Ketiga (2547)9.49 KB