Akta Racun 1952 dan Peraturan-peraturannya

Akta Racun 1952 mengawalselia aktiviti pengimportan, pemilikan, pengilangan, compounding, penyimpanan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan bahan racun yang disenaraikan dalam akta.

Kategori dokumen: 
Akta
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
Akta Racun 1952 (11741)148.14 KB
Peraturan-peraturan Racun 1952 (6335)213.33 KB
Peraturan-peraturan Racun (Bahan Psikotropik) 1989 (2463)263.85 KB
Jadual Kedua (4267)6.41 KB
Jadual Ketiga (2046)9.49 KB