Akta Racun 1952 dan Peraturan-peraturannya

Akta Racun 1952 mengawalselia aktiviti pengimportan, pemilikan, pengilangan, compounding, penyimpanan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan bahan racun yang disenaraikan dalam akta.

Kategori dokumen: 
Akta
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
PDF icon Akta Racun 1952 (18602)148.14 KB
PDF icon Peraturan-Peraturan Racun 1952 (9942)213.33 KB
PDF icon Peraturan-Peraturan Racun (Bahan Psikotropik) 1989 (414)430.08 KB
PDF icon Jadual Kedua (6706)6.41 KB
PDF icon Jadual Ketiga (2824)9.49 KB