Akta Racun 1952 dan Peraturan-peraturannya

Akta Racun 1952 mengawalselia aktiviti pengimportan, pemilikan, pengilangan, compounding, penyimpanan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan bahan racun yang disenaraikan dalam akta.

Kategori dokumen: 
Akta
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
Akta Racun 1952 (4650)148.14 KB
Peraturan-peraturan Racun 1952 (2648)213.33 KB
Peraturan-peraturan Racun (Bahan Psikotropik) 1989 (1363)263.85 KB
Jadual Kedua (1782)6.41 KB
Jadual Ketiga (1261)9.49 KB