Akta Racun 1952 dan Peraturan-peraturannya

Kandungan ini dalam proses pantauan dan BELUM dipaparkan kepada umum.

Akta Racun 1952 mengawalselia aktiviti pengimportan, pemilikan, pengilangan, compounding, penyimpanan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan bahan racun yang disenaraikan dalam akta.

Kategori dokumen: 
Akta
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
PDF icon Akta Racun 1952 (18020)148.14 KB
PDF icon Peraturan-Peraturan Racun 1952 (9640)213.33 KB
PDF icon Peraturan-Peraturan Racun (Bahan Psikotropik) 1989 (277)430.08 KB
PDF icon Jadual Kedua (6515)6.41 KB
PDF icon Jadual Ketiga (2769)9.49 KB