Garis Panduan

Displaying 1 - 20 of 36
No Tajuk Muat turun fail Kemas kini
1 Garis Panduan Umum Permohonan ePermit Import Dan Eksport Yang Dikeluarkan Oleh BPF, KKM Muat turun (ID: 3006) 12 Mei 2017
2 Panduan Untuk Menambah Preseptor Di Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) Muat turun (ID: 2973) 13 Apr 2017
3 Panduan Pemindahan Preseptor Ke Premis Yang Belum Diakreditasi Sebagai Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) Muat turun (ID: 2972) 13 Apr 2017
4 Panduan Untuk Mendaftarkan Sesebuah Premis Sebagai Fasiliti Latihan Liberalisasi Provisionally Registered Pharmacist (PRP) Muat turun (ID: 2803)
Muat turun (ID: 2804)
Muat turun (ID: 2971)
13 Apr 2017
5 Panduan Liberalisasi Latihan PRP di Sektor Swasta Kepada Graduan Program Ijazah Farmasi Muat turun (ID: 2288)
Muat turun (ID: 2787)
Muat turun (ID: 2969)
13 Apr 2017
6 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Muat turun (ID: 2891)
Muat turun (ID: 2893)
Muat turun (ID: 2904)
10 Mac 2017
7 Pembatalan Akreditasi Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) 23 Jan 2017
8 Tanggungjawab Preseptor di Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) 23 Jan 2017
9 Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam Muat turun (ID: 2768)
Muat turun (ID: 2769)
Muat turun (ID: 2770)
28 Dis 2016
10 Polisi dan Garis Panduan Patient's Own Medicines (POMs) Muat turun (ID: 2760) 23 Dis 2016
11 Garis Panduan Kaunseling Pesakit Tuberkulosis (TB) Muat turun (ID: 2767) 23 Dis 2016
12 Garis Panduan Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi Muat turun (ID: 2706) 02 Dis 2016
13 Polisi & Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 2658)
Muat turun (ID: 2659)
04 Nov 2016
14 Garis Panduan Pemantauan Penggunaan Tablet Dabigatran/Rivaroxaban di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 2404) 25 Okt 2016
15 Polisi dan Garis Panduan Perkhidmatan Farmakokinetik Klinikal Muat turun (ID: 2640) 25 Okt 2016
16 Pengurusan dan Pengendalian Ubat Kusta (Multidrug Therapy) Dari WHO Untuk Kegunaan Fasiliti Kesihatan Kerajaan Muat turun (ID: 2367) 18 Okt 2016
17 Garis Panduan Amalan Pendispensan Baik (Guide to Good Dispensing Practice, GDsP) Muat turun (ID: 2619) 17 Okt 2016
18 Garis Panduan Program Pemulangan Ubat Muat turun (ID: 2598) 10 Okt 2016
19 GARIS PANDUAN PENJUALAN PRODUK FARMASEUTIKAL BUKAN RACUN SECARA DALAM TALIAN Muat turun (ID: 2587) 23 Sep 2016
20 Garis Panduan Permohonan Memperolehi dan Menggunakan Ubat-ubatan yang Memerlukan Kelulusan Khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) / Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF) Muat turun (ID: 2467) 06 Sep 2016