Seranta Awam Atas Talian Mengenai Cadangan Pindaan Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 (PKDK 1984)

BAHAGIAN A: SERANTA AWAM ATAS TALIAN

Seranta awam atas talian ini adalah selaras dengan aspirasi Kerajaan mendukung prinsip ketelusan dan kesaksamaan bagi pelaksanaan sesuatu undang-undang.

Oleh yang demikian, halaman ini disediakan untuk perundingan awam dan akan memaparkan draf cadangan baru atau pindaan undang-undang (termasuk undang-undang kecil, dasar, peraturan, dan lain-lain). Draf tersebut akan dipaparkan pada halaman ini dalam tempoh 14 hari.

Orang awam adalah digalakkan untuk memberi pendapat dan pandangan kepada Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia dalam tempoh ini.

 

BAHAGIAN B: DOKUMEN UNTUK MUAT TURUN

No Dokumen Tempoh Dibuka  Status  Download
1 Draf Cadangan Pindaan Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 (PKDK 1984) - Pindaan ke-2 Sehingga 15 Ogos 2017 DITUTUP Muat Turun