Protocol of Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC): Warfarin

Protokol ini menerangkan tentang pengurusan pesakit yang mengambil ubat warfarin dan menggariskan aktiviti dan dokumentasi yang diperlukan untuk menjalankan Klinik Kepatuhan kepada Terapi Ubat-ubatan (MTAC) Warfarin (MTAC Warfarin). Penghasilan protokol ini membolehkan penyeragaman dari segi perkhidmatan dan perkembangan perkhidmatan MTAC Warfarin di semua fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia.

Document categories: 
Publications
Download files: