Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Peraturan-peraturannya

Akta Dadah Berbahaya 1952 khusus mengawal selia aktiviti import, eksport, pengilangan, penjualan dan penggunaan opium, dadah berbahya dan bahan-bahan berkaitan.

Document categories: 
Acts