Staff Directory

Displaying 1 - 10 of 240
Dr. Salmah Bt. Bahri
Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Grade Jusa A
Senior Director of Pharmaceutical Services Office
Bahagian Perkhidmatan Farmasi
drsalmah.bahrimoh.gov.my
03-7841 3201
-
Kosong
Pengarah Grade Jusa C
Director of Pharmacy Practice & Development Office
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
-
En. Tan Ann Ling
Pengarah Grade Jusa C
Director of Pharmacy Enforcement Office
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
talmoh.gov.my
03-7841 3302
-
En. Mohd Yunos bin Shaari
Pengarah Grade Jusa C (KUP)
Pejabat Pengarah Lembaga Farmasi Malaysia
Lembaga Farmasi Malaysia
mohdyunosshaarimoh.gov.my
-
Pn. Salbiah Bt Mohd Salleh
Timbalan Pengarah Grade UF54
Medicine Price
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
salbiahsallehmoh.gov.my
03-7841 3626
Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan harga ubat-ubatan melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemantauan harga ubat-ubatan di setiap peringkat pengedaran di sektor awam dan swasta dan pengwujudan satu pangkalan data harga ubat-ubatan negara dan antarabangsa sebagai maklumat rujukan dan perbandingan untuk kegunaan dalaman, agensi kerajaan yang lain dan orang ramai.
 
 Menyelaras dan melaksanakan semua strategi dan aktiviti-aktiviti ke arah pencapaian Dasar Ubat Nasional dalam memastikan ubat-ubatan perlu mampu diperolehi oleh rakyat untuk meningkatkan tahap kesihatan yang diharapkan. 
 
 Mengwujudkan pengkongsian maklumat harga ubat-ubatan yang mudah diakses oleh orang ramai di laman web awam. (www.pharmacy.gov.my).
 
 Merancang dan menyediakan maklumat-maklumat dan garis panduan ke arah pembentukan polisi berkaitan penstrukturan dan kawalan harga ubat-ubatan.
Cik Latifah Binti Haji Idris
Timbalan Pengarah Grade UF54
Licensing
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
latifahimoh.gov.my
03-7841 3380
Bertanggungjawab dalam memantau dan meyelaras aktiviti kawalan bahan precursor, bahan kimia terkawal, bahan kimia strategik dan mesin pembuat ubat, Bertanggungjawab dalam menyelaras aktiviti kawalan pengimportan di pintu masuk kastam. Juga bertanggungjawab dalam penyediaan garispanduan melibatkan aktiviti pemeriksaan premis yang mengendalikan ubat-ubatan dan kosmetik.
En. Dzafarullah Bin Daud
Timbalan Pengarah Grade UF54
Advertisement & Innovation
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
dzafarullahmoh.gov.my
03-7841 3203
Bertanggungjawab menguruskan Projek NKRA Sistem Pengurusan Integrasi Kawalan Efektif Substan (SPIKES) (www.myspikes.gov.my) di dalam kawalan sah substan (narkotik, psikotropik, prekursor). Mengkoordinasi pelesenan, kebenaran dan permit bahan-bahan narkotik dan psikotropik. Pemantauan pangkalan data ubat-ubatan terkawal (Pseudoephedrine/Ephedrine, Dextromethorphan,Tramadol). Wakil tetap Bahagian Perkhidmatan Farmasi di Mesyuarat Penyelarasan dan Pemantauan Program Inisiatif NKRA di antara Agensi-agensi Terlibat dengan Inisiatif Makmal Jenayah NKRA GTP 2.0 dan Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Permohonan Lesen dan Pendaftaran Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Bahagian Amalan Perubatan).
Pn. Che Pun Bt Bujang
Timbalan Pengarah Grade UF54
Quality Use of Medicines
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
che_punmoh.gov.my
03-7841 3611
Mengetuai Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti. Bertanggungjawab merancang, memantau aktiviti pendidikan ubat-ubatan kepada masyarakat bagi meningkatkan tahap kesedaran masyarakat untuk menggunakan ubat dengan selamat dan lebih bertanggungjawab. Menyebarkan maklumat ubat-ubatan kepada healthcare provider dan masyarakat serta menyediakan akses untuk healthcare provider dan masyarakat mendapat maklumat ubat-ubatan yang diperlukan. Merancang dan memantau aktiviti keselamatan pengubatan dan aktiviti promosi ubat-ubatan kepada healthcare provider bagi mencapai matlamat penggunaan ubat secara selamat dan berkualiti oleh healthcare provider.
Pn. Noraini Binti Mohamad
Timbalan Pengarah Grade UF54
Clinical & Technical Pharmacy
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
norainimohdmoh.gov.my
03-7841 3378
-
Pn. Fatkhiah Bt Khalil
Timbalan Pengarah Grade UF54
Pharmacy Information Management
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
fatkhiahmoh.gov.my
03-7841 3273
Mengetuai Seksyen Pengurusan Maklumat Farmasi, bertanggungjawab dalam perancangan dan pelaksanaan keperluan latihan berkaitan ICT; dasar dan polisi ICT jabatan; prasarana, keselamatan dan penyelenggaraan peralatan ICT/rangkaian/perisian/bilik server; penilaian teknikal perolehan ICT jabatan; khidmat nasihat/sokongan teknikal berkaitan ICT/pembangunan sistem dan penyebaran maklumat farmasi melalui laman web jabatan.

Pages